Blogda Arama-Tarama

27 Mart 2018 Salı

02/04/2018 817. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ %100

816. hafta On Numara bültenimizi yazmaya devam edebiliriz. 815. hafta tahmin ve sonuç değerlendirme kısımlarını inceleyebilirsiniz.

Bülten başlangıç yazısı:816. hafta kısa bir değerlendirmenin ardından bültenin kalan bilgilerini eklemeye devam edeceğiz.
Bir düzenin kolay veya zor şekilde çıktığını anlamanın yollarını önceki hafta bültenlerimizde anlatmıştık.
Çıkacak sayılar tablosu için çıkan sayıların üst sıralardan ve bir arada bulunması kolay bir düzenden çıktığını gösterecektir.
Diğer düzenlerde ise çıkan sayıların düzenleri üst sıralardan çıkmış ise kolay bir düzen olduğunu söyleyebiliriz.
Bütün düzenler birbirinden bağımsızdır. Bu nedenle bir düzen kolay bir yerden çıkarken bir başka düzen zor bir yerden çıkabilmektedir.
Zor yerden derken düzenin alt sıralardan çıkması tahmin edilmesi zor bir düzen olması anlamında kullanılmaktadır.

816. hafta için çıkacak sayılar tablosundan zor bir düzen ile çıkmıştır.
816. haftada çıkan sayıların grup düzeni tablo-2'den 14. sırada bulunan grup düzeni çıkmıştır.
88 adet grup düzeninden 1 tanesi çıkmıştır. Yine grup düzenleri tablosundan 64332 grup düzeni ile uyumlu olan grup düzenleri kullanılabilirdir.
4 tablo için 6-4 değerlerini içeren bütün grup düzenleri kullanılabilirdir.
Grup düzeni tablosundan 1-1 eşleşmeler gösterilmektedir. 64 grup düzeni şartını karşılayan bir çok grup düzeni vardır. Onları seçmeniz durumunda dahi doğru grup düzenlerini bularak kazanma şansınız her zaman vardır.
64 değerlerini içeren grup düzeni ile 3-7.gruplardan 10 sayı seçmek büyük ikramiye kazanmak için yeterli olacaktır.


Şanslı sayılar tablosu için:

Bu tabloda bulunan sayıların bir de grup düzenleri vardır. Bu grup düzenlerinden hangilerinin çıkabileceği konusunda tahminleri daha önce ÇIKAR şeklinde veriyorduk. Bu şekilde yine düzenler görünecek şekilde tabloya ekleyeceğiz.

Sıra düzeni içinde yine aynı değerlendirme yapılabilir.
19. sırada bulunan sıra düzeni çıkmıştır.
44422 sıra düzeni ile uyumlu üst sıralarda yer alan sıra düzenlerinden bir tanesinin kullanılması durumunda çıkacak sayıları bulabilme imkanı vardır.

Sayı seçme yöntemi:

Grup ve sıra düzeni için 2'şer tane satır ve sütun belirleyip bu satır ve sütunlardan seçilecek sayılar ile çıkacak sayıları bulma imkanı vardır.

Bu yöntemi belirlerken öncelikle tablonun geneline bakıp mutlaka çıkacağını düşündüğünüz 4-5 sayı belirleyin. Belirlediğiniz sayıları işaretleyin ve o sayıların bulunduğu satır ve sütunları seçin.
Seçeceğiniz sayıların tamamı bu satır ve sütunların içinde olmalıdır.
Bu şekilde 2'şer tane satır ve sütun belirledikten sonra sayılarınızın tamamını bu çerçeve içinde kalan sayılardan seçeceksiniz diye bir şart yoktur. 11 sayı seçip bir başka 2'li grup ve sıra oluşturup kalan sayılarınızı oradan seçebilirsiniz.

Yukarıda anlattığımız kullanılabilir bir yöntemdir. Buna benzer yöntemleri sizde geliştirebilirsiniz. Bir yöntemin kullanılabilir olup olmadığı önemlidir. Bilgilerin çelişmemesi önemlidir. Kurulan düzen birbiri ile çelişiyorsa doğru sonuç vermeyecektir.

Elbette ki sayısal oyunlar için daha ayrıntılı incelemeler yapılarak daha güzel kullanımlar ve bilgiler elde edilebilir. Bunun için uzun incelemeler ve sonuçlar çıkartıp yazarak çalışmak gerekecektir.

816. hafta için çıkan sayıları ile değişen tablomuzun durumunu inceleyerek çıkabilecek sayıları bulma çalışmalarınızı yapabilirsiniz.

816.hafta on numara bültenimiz için kısa bir yazının ardından bültenimizin bilgilerini verebiliriz.

816. hafta on numara tahmin tablomuzda sayıların durum ve konumlarını inceleyerek tahminlerde bulunacağız.


02/03/2018 817. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ
817 hafta on numara tahmin değerlendirme tablosu

Tahmin değerlendirmesi:

Tahmin tablosundan sayıların yeni durum ve konumlarını inceleyebilirsiniz.
Önceki haftalardaki gibi derece farkları ortalaması yöntemine göre seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Derecelere göre seçimi iki kısıma ayırmamız gerekir. Daha önce bu çalışmayı yapmadık anlatımları yaptık fakat daha net bir anlatım olması açısından ikisini ayırmamız gerekecektir.

  1. Derece farkları ortalaması yöntemi
  2. Derece ortalaması farkları yöntemi

Derece farkları ortalaması yöntemi:

Bir grup veya sıra düzeninde bulunan sayıların derecelerine bakılır. Dereceler arasındaki fark incelenir.
Eğer en yüksek ve en düşük derece değerleri arasındaki fark fazla ise o gruptan daha fazla sayı çıkacaktır demektir. Bu bir varsayımdır.
Fark alıp ortalamaya bakarız.
6-0 derece değerleri olsun.
Aradaki fark 6'dır.

Satır veya sütunda 6 derece değerine yakın ne kadar fazla sayı varsa o grup veya sıradan az sayı çıkacaktır demektir. Bu bir varsayımdır.

Satır ve sütundan 6 derece değerine uzak ne kadar fazla sayı varsa o gruptan veya sıradan fazla sayı çıkacaktır demektir. Bu bir varsayımdır.

Bültenlerde anlattığımız konu budur. Bu anlatımı kullanarak seçimlerinizi yapabilirsiniz. Bizde seçimlerimizi bu yöntem çerçevesinde yapıyoruz.

Grupta bulunan bir derece değerinden toplam kaç tane olduğuna bakılır.
Düşük veya yüksek olup olmadığına bakılır.
En yüksek ve en düşük derece değeri arasındaki farka bakılır.
Bir gruba baktığımızda o gruptan kaç tane sayı çıkacağını doğru tahmin etmek isteriz.
1 tane derece değeri yüksek ve tablonun genelinde derece değeri en düşük sayıdan 1 tane varsa o gruptan daha fazla sayı çıkacaktır varsayımı üzerine kuruludur.

Derece farkları ortalaması yöntemine göre sayıların dereceleri arasındaki fark ne kadar fazla ise o gruptan daha fazla sayı çıkacaktır şeklinde özetleyebiliriz.

Neden bu bir varsayımdır diyoruz?

Çünkü sayısal oyunlar sitemizde kurduğumuz düzenler bir varsayım mantığı çerçevesinde işlemektedir. Doğru varsayımı seçme üzerine kurulu bir sistemdir.
Yukarıda anlattığımız varsayımlar çıkma ihtimali en yüksek olan bir varsayımdır. Sayısal oyunlarda her zaman doğru sonuçları verecek düzenleri kullanmayı hedefliyoruz. Bu araçları kullanarak az kolon ile kazanabilirsiniz.

Sitemizde ve bültenlerimizde anlattığımız gibi açıklanamayacak veya delillendirilemeyecek hiçbir veri yoktur ve her şey açık ve nettir.
Bütün düzenlerin kullanımları ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.


Derece ortalaması farkları yöntemi:

Bir grup veya sıra düzeninde bulunan derecelerin kabaca ortalaması alınır.
6-4-3-2-1-0 derece değerlerinden 2'şer tane olduğunu varsayalım.
Bu dağılım düzenli bir dağılım olacaktır.
Derece değerlerinden ortalama olarak hangisinden fazla ise değer büyüklüğüne göre o grup ve sıradan az veya çok sayı çıkacaktır diyebiliriz.

İki yöntemin kullanımı birbirine yakındır.


Çıkmayan grup ve sıra düzenini tespit etme yöntemi:

Bu düzenin anlatımını daha önce yapmadık. Son 5 hafta değerlendirilerek her hafta için 10 sayının çıktığı 2-3 tane grup düzeni belirlenir. Son 5 hafta için çıkmayan grup düzenlerinden son haftada sayı çıkacağı üzerine kurulu bir varsayımdır.

Bu çalışmayı da en kısa zamanda bültenlere eklemeyi planlıyoruz.

Bu çalışmayı son 5 hafta için kendiniz de grup ve sıra düzenleri içine belirleyebilirsiniz.

Her hafta 0 derece değerlerindeki sayılardan 1-2 tane çıkarken bu hafta derecesi 0 olan sayılardan fazla adette çıkmıştır.


Bir önceki haftaya endeksli düzen kullanımı:

Bu düzenin kullanımını daha önce yazmamıştık. Bu sistemi yazmadığımız halde bulup sizde kullanabilirdiniz.
Örneğin son hafta için örnek verelim.
816-817. haftaların tahmin değerlendirme tabloları üzerinden anlatım yapacağız.
İki haftanın tahmin tablolarını bilgisayar ekranından yanyana getiriniz.
816. hafta için grup ve sıralardan en çok çıkan grup ve sıraları tespit ediniz. İki tablodan önceki ve sonraki derece değeri değişecek sayıları inceleyip adetlerini sayıp karşılaştırın.
816. haftada grup ve sıralardan çıkacak sayı adetlerini 1-2 fark ile sabitleyin. Bir önceki haftada çıkan sayıları derece değerleri aynı veya yakın olacak şekilde değiştirin.
Sayılarınızı seçip kolonlarınızı düzenleyebilirsiniz.


80 sayısı:


80 sayısı 817. hafta için 4 derece değerini içermesi ve derece değeri değişmemesi nedeni ile çıkmama ihtimali yüksektir. Geçtiğimiz hafta belirttiğimiz gibi yine de çıkma ihtimali vardır.


Bir önceki haftanın çıkan sayıları:

Bu sayıları OneDrive dosyasında bulabilirsiniz.
Bu bağlantı ile direkte dosyaya ulaşabilirsiniz.


Çıkacak sayılar tablosu:

Çıkacak sayılar kullanımını bloglarımızda anlattık.
Burada bulunan sayıları kullanarak çıkacak sayılar konusunda fikir edinebilirsiniz.
Dosyayı bilgisayarınıza indirmeniz durumunda çalışmalarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.
Çıkacak sayılar tablosu da OneDrive tabloya eklenip tek tablo haline getirilmiştir.


Şanslı sayılar tablosu:

Bu düzenin kullanımını fihrist kısmından bulabilirsiniz.

Bu tabloyu OneDrive uygulaması ile aşağıda vereceğiz.


Grup düzeni:

Grup düzenleri tablosu OneDrive dosyasına yüklenmiştir oradan erişebilirsiniz.


Sıra düzeni:

Bu tablomuz ile ilgili açıklamaları fihrist bölümünde yer alan başlıklar arasında bulabilirsiniz. Bültenlerde ve yeni parametrelerde önemli olan açıklamalar eklenmiştir.

Bu düzen ile ilgili olarak sabit tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz.

Bu tabloyu OneDrive uygulaması ile vereceğiz.

Aşağıdaki dosyada sıra sabit sıra düzeni tablosunu verdik bültenlere artık bu şekilde eklenecektir.


Kolay-zor grup düzenleri:

Bu düzenin kullanımını geçen hafta bültenimizde anlatmıştık.

Bu tabloyu OneDrive uygulaması ile vereceğiz.Dosya indirme linki yukarıdaki tabloda sağ alttan 3. düğmedir.
Dosyaya online erişim için;
817. HAFTA OneDrive Tablosundaki sağ alttan 1. düğmeyi tarayıcınızdan açmak için
kullanabilirsiniz.

Excel dosyası tarayıcıdan açıldığında sayfa otomatik güncellenir eğer güncellenmez ise F9 tuşu ile sayfayı güncelleyebilirsiniz.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.


02/04/2018 817. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

817. haftada sonuç değerlendirme tablosunda çıkan sayıları gösterecek tablolarda hangi düzenlerden çıktıklarını OneDrive dosyasından inceleyeceğiz.

817. hafta bültenimizin tahmin kısmını yazarken üzerinde en çok durduğumuz konu derece farkları ortalaması yönteminin kullanılmasıydı.

Hatta konuyu başlık altında yeniden yazmıştık. Bu gibi konular bazen yazarken aklıma geliyor ve geldiği şekilde yazıyorum.

Genellikle de tutuyor. Bazı zamanlar kullanıyorum bazı zamanlar kullanmıyorum. Aklıma gelen başka yöntemleri kullanıyorum kararsız kalıyorum vs.

Genelde ise yazdıklarım çıkıyor.

Tahmin tablosunun geneline baktığımızda en düşük derece değeri 0 ve bu derece değerinden 1 adet var.

Derece farkları ortalaması yöntemine göre en düşük derece değeri ile en yüksek derece değerini barındıran gruptan en fazla sayı çıkacaktır şeklinde bir varsayımımız vardır. Bu varsayımı sürekli bültenlerimizde yazıyoruz.

817. hafta On Numara çekilişinde bu varsayım tam anlamı ile çalıştı. 0 derece değeri ve 5 derece değerlerinin bulunduğu gruptan tam 7 sayı çıktı.

Normalin üzerinde adette bir sayı çıktı.

Tahminde bulunmak için tabloya baktığımda 1.gruptan çok sayı çıkacağı aklıma geldi fakat önceki haftalarda da aynı durumun oluşması ile fazla adette sayı çıkmamıştı hatta derecesi 0 olan sayılardan uzunca bir süre sayı çıkmamıştı.

O nedenle çıkmaz diye düşündüm.

1.grubun hem derece toplamları düşük hemde en düşük derece değerini barındırıyordu.

4-5 sayı çıkabilirdi. 7 sayı çıktı.

Bir gruptan fazla sayı çıkması diğer gruplardan daha az adette sayı çıkacağı anlamına gelecektir.

Diğer gruplarda bulunan çıkma ihtimali çok yüksek sayılarında çıkmama durumu vardır.
Derece değeri 7 olan 30 sayısının çıkmasını beklemiyorduk fakat çıkmıştır.
Önceki haftalarda da aynı durum gerçekleşmişti.
Önceki haftalarda anlattığımız bir basamak modeli vardı. Çıkan sayılar ona uyumlu olarak çıkıyor.

6-7 derece değerini içeren sayıların çıkması 5 derece değerini alan sayıların fazla adette çıkması hep basamak modeline işaret eden çıkma şekilleridir.
5-6-7 derecelerindeki sayıların çıkması veya hangilerinin çıkacağına karar vermek riskli bir durum. Fakat nedense sayılar hep buralardan çıkmaktadır.

Bununla ilgili analiz çalışmalarını yapacak sonuçlarını bültenlere ekleyeceğiz.

Çok normal olmayan durumlarda çıkıyor son haftalarda.

5 hafta önce 812. haftada da yine bir gruptan 7 sayı çıkmıştı. Ondan sonraki haftalarda ise 6-5 adet sayı bir gruptan çıkmıştır.

Önceki hafta bültenlerimizde inceleyeceğiniz gibi çok kolay ve tahmin edilebilir sayıların çıktığına da şahit olduk. (Normalde kimseye şahit olmayız)
Çıkacak sayıların hangi durumda çıkacağını tahmin edebilmek imkansız gibi.
Amacımız model oluşturarak bu modellere uyumlu sayıları seçip çıkan sayıları bilmektir.

Bunların dışında 4.grupta bir şey dikkatimi çekti. Bu durumu daha önce bültenlerde yazmamıştım.
4.grupta bulunan sayılardan 1-9 sıralarda yer alan sayıların tamamı sıra açısından 2-41 aralığında yer alıyor. Bu görüntüye sahip başka bir grup bulunmamaktadır. Bu da demektir ki bu zamana kadar sayılar en çok 4.gruptan çıkmıştır.

Grupta bulunan sayıların derece toplamlarının 40 olmasının önemi yoktur. Bu gruptan fazla adette sayı çıkacaktır dedim 5 adet sayı çıktı.
Beklemediğim sayılar çıkmıştır o farklı bir konu...
30-35 sayılarının derece durumlarından dolayı çıkmasını beklemiyordum çıkmıştır.
Bu durum sayıların zor düzenlerden çıktıklarını gösterir.

66 sayısı kesinlikle beklediğim bir sayıydı.

34-46 sayıları1 derece değerini almaları nedeni ile bekliyordum. 46 sayısından vazgeçtim 34 sayısının kesin çıkmasını bekliyordum ikisi de çıkmıştır.

2 derece değerini alan sayılardan toplamda 22 tane olması nedeni ile daha fazla çıkmasını bekliyordum 3 tane çıkmıştır. Çıkan sayılar derece açısından adil bir dağılım ile çıkmıştır diyebiliriz.

21 sayısının çıkmasını beklemiyordum çıkmıştır.

5-7 sayılarının derecesi 5 olması nedeni ile riskli sayılardı çıkmıştır.

Sonuç olarak büyük ikramiye 1 kişiye çıkmıştır. 817. hafta için On Numara oyununun risklerini ve zor yerden çıkıp çıkmadığını analiz etmeye çalıştık. Bültenin kalan bilgilerini ekleyerek devam edeceğiz.

817. haftada büyük ikramiye 1 kişiye çıkmıştır.

İSTANBUL / PENDİK il ve ilçesine çıkmıştır.

Çıkan sayılar, düzenleri ve diğer durumlarını OneDrive dosyasına yüklenmiştir.
Dosyadan gereken incelemelerinizi yapabilirsiniz.
Bültenlerden ve dosyalardan yapacağınız ayrıntılı incelemeler tecrübenizi arttıracak, sayıları seçmenizde yardımcı olacaktır. Sayıların çıkıp çıkmaması gibi kararlarınızı daha kolay verebilirsiniz.

817. haftada çıkan sayıların durum ve konumlarını inceleyeceğimiz sonuç değerlendirme tablosunu verebiliriz.


02/04/2018 817. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
817 hafta on numara sonuçları değerlendirme tablosu


Sonuç değerlendirmesi:

Sonuç değerlendirme tablosundan çıkan sayıların durum ve konumlarını inceleyebilirsiniz.

Çıkan sayıların yerlerini ve düzenlerini kolaylık zorluk açısından sonuç değerlendirme tablosundan ve tabloların bulunduğu excel dosyasından inceleyebilirsiniz.


80 sayısı:

817. hafta için 80 sayısının derecesi 4 olması nedeni ile çıkmasını beklemiyorduk. Çıkma ihtimali düşüktü sonuç olarak çıkmamıştır.


Çıkacağını tahmin ettiğimiz sayılar:

Çıkacağını düşündüğümüz sayıları aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.


SAYI DERECE
1 0
8 2
22 3
25 4
34 1
57 3


816. hafta çıkan sayıları:

817. hafta için, 816. haftada çıkıp yine çıkan sayılardır. 22 sayıdan 8 adet çıkmıştır.

Bu sayıların tahmin veya sonuç değerlendirme tablosundaki durum ve konumlarını inceleyerek çıkarımlarınızı yapabilirsiniz.


SAYI DERECE
5 5
7 5
21 6
25 4
30 7
34 1
35 5
67 4

Çıkan sayıların nasıl bir derece dağılımı ile çıktıklarını inceleyebilirsiniz.

Bir önceki haftanın çıkan sayıları hangi derece dağılımlarına göre çıktıkları önemlidir. Bir önceki haftanın çıkan sayılarından derece değeri 1 olan sayı (34) dışında diğer sayılar derece değeri yüksek olan sayılardan çıkmıştır.


Çıkacak sayılar tablosu:

Çıkan sayılar çıkacak sayılar tablosundan 21-1 kombinasyonu ile çıkmıştır.

Geçtiğimiz hafta bültenimizde çıkacak sayılar tablosu başlığı altında ayrıntılı açıklamalar vermiştik.

Çıkacak sayılar tablosundaki çıkan sayıların konumlarını OneDrive bağlantısı, tablolar dosyasından inceleyebilirsiniz.


Grup düzeni:

75332
1.GRUP-6 1.GRUP-5 1.GRUP-2 1.GRUP-9 1.GRUP-3 1.GRUP-7 1.GRUP-8 3.GRUP-3 3.GRUP-5 3.GRUP-8 4.GRUP-7 4.GRUP-2 4.GRUP-1 4.GRUP-6 4.GRUP-8 5.GRUP-3 5.GRUP-2 5.GRUP-4 6.GRUP-3 7.GRUP-7 7.GRUP-10 8.GRUP-7
Grup ve sıra düzeni ile çıkmıştır.
OneDrive dosyasında bu grup düzeninin sırasını işaretli olarak vereceğiz.
İlgili sıralarda grup düzeninin yerini bulabilirsiniz.
Ayrıca diğer tablolar içinde aynı görünümü yapacağız.


Derece düzeni:

Çıkan sayıların derece düzenini OneDrive dosyasındaki ilgili sekmeden takip edebilirsiniz.
Derece düzeninin sırası önemlidir. Çıkma önceliğini belirtir ve kolaylık-zorluk durumunu gösterir.


Adres düzeni:

14-21-24-25-31-33-35-36-45-51-53-61-64-71-74-77-78-81-83-84-91-107
Çıkan sayılar konumları açısından bu adresler ile çıkmıştır.

Çıkan sayıların adresleri, bir önceki haftaya nazaran adreslerde bulunan sayılar değişse bile aynı adreste bulunan sayı çıkabilmektedir. Adreste bulunan sayı değişmese bile yine adresde bulunan sayı çıkabilmektedir. Bu da sayının yeniden çıkması anlamına gelecektir.

Adres düzeni kullanımı sayı kullanımından farklı bir sistem oluduğunu daha önce açıklamıştık.

Bu düzen kullanımı diğer düzenlerin kullanımından daha ayrıntılı olması nedeni ile izleyicinin sayı ve adres kullanımı yönünde kafasının karışmaması için bu düzeni uygulamaya geçirmiyoruz.

Sayıların adreslerinin bilinmesi incelenmesi açısından bültenlere ekliyoruz.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yaparken:
1.) Yorumlar denetimden geçmeden yayımlanır. Yapılan yorumun sorumluluğu, yorumu yapanı bağlar. Ayrıca makaram sarı bağlar.
2.) 3. bir kişiye hakaret olmadığı sürece yorumlar kesinlikle silinmez. İsterse yorumu yazan silebilir.
3.) Kuralları aşmadığı sürece site linki paylaşımı yapılabilir.
4.) Konu dışındaki sorularınızı sayisaloyunlar[at]gmail.com adresinden yazabilirsiniz.
5.) İzleyenler istediğini istediği şekilde yazabilir. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
6.) Aşağıdaki OneDrive tablosundan kelimelerinizi biçimlendirebilirsiniz.

FİHRİST-Blogdaki Konular

%100 başarı (1) %100 çıkacaktır (52) 06/04/2018 yorum sistemi birleşimi öncesi yorumlar (1) 1-1-1. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 1-2-2. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 1. sıra düzeninden çıkan hafta (4) 1+99 (1) 10-23-34-21 adet grup düzeni (1) 10-27-35-16 adet grup düzeni (2) 11 sayısı (1) 11-24-35-18 adet grup düzeni (1) 11-26-35-17 adet grup düzeni (1) 12. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 12. sıradaki sıra düzeninden çıkan hafta (1) 13-9 kombinasyonu (1) 19. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 19. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 2-2. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 2-3 ve 3. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 2. ara verme başlangıç blogu (1) 2. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 2. sıradaki sıra düzeni çıktı (1) 20-2 kombinasyonu (1) 2018 yılı ilk bülten (1) 24. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 3-20-34-26 adet grup düzeni (1) 3-21-34-26 adet grup düzeni (1) 3-22-34-26 adet grup düzeni (1) 3-25-34-26 adet grup düzeni (1) 3. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 38. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 4-17-4-18 adet grup düzeni (1) 4-20-34-26 adet grup düzeni (2) 4-23-33-18 adet grup düzeni (1) 4-24-34-26 adet grup düzeni (1) 4-25-34-26 adet grup düzeni (2) 4-3-2'li gruplar (1) 4-8-8. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 4. sanayi devrimi (1) 4.sıra düzeninden çıkan hafta (1) 5-24-34-26 adet grup düzeni (1) 5-26-34-26 adet grup düzeni (2) 5-27-35-16 adet grup düzeni (1) 5. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 53 sayısı (8) 54332 gurp düzeni (1) 55432 grup düzeni (1) 6-20-34-25 adet grup düzeni (1) 6-6. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 6-7-8 sayı bilen kuponlar (1) 7-19-34-26 adet grup düzeni (1) 7-24-33-19 adet grup düzeni (1) 7-26-35-17 adet grup düzeni (1) 7-27-35-16 adet grup düzeni (1) 7-27-35-19 adet grup düzeni (1) 7. sıra düzeninden çıkan hafta (2) 8-22-34-19 adet grup düzeni (1) 8-23-34-26 adet grup düzeni (1) 8-25-35-18 adet grup düzeni (1) 8-26-34-19 adet grup düzeni (1) 8-27-34-20 adet grup düzeni (1) 8-9.sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 80 sayısı (17) 80 sayısı 2. değişikliği (1) 80 sayısı sürpriz (1) 808. hafta OneDrive tablolar penceresi (1) 809. HAFTA OneDrive Tablolar Penceresi (1) 9-10. sıralarda bulunan sayılar (1) 9-24-34-26 adet grup düzeni (1) 9-24-35-18 adet grup düzeni (1) 9-28-35-17 adet grup düzeni (1) 9. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 9. ve 10. gruptan çıkan grup düzeni (1) 99+1 (1) ABD sayısal oyunları (1) Abonelik sistemi (1) Akıl insana sermaye (1) Aklın insana oyun oynaması (1) Alışkanlık (1) Allah'a yaklaşmak (1) Altının menkul kıymetleştirilmesi (1) Anarşist hedefler (1) Ankara/Altındağ hoca (1) Anonim yorum (1) Antin kuntin yöntemler (1) Aritmetik tuşlama (1) Arz-Talep (1) Asal durumu (1) Asal sayı özel yorumu (1) Asal sayı parametre belirtme haftası (1) Asal sayılar yeni düzen planı (1) Asur ticaret kolonileri (1) Ayan olmak (1) Baba ocağı (1) Bak Allah'ın işine! (1) Bankalar (1) banko çıkacaktır (1) Basite indirgenmiş mantık (1) Başarılı insanın hayatı (1) Başarının ilk koşulu (1) Bavul dergisi (1) Bayramın 1. günü (1) Bilen abi (1) Bilgi üretim süreci fonksiyonu (1) Bilginin yanlış tasnifi (1) Bir aracı kumar unsuru yapan nedir? (1) Bir İstanbul gezisi (1) Bir umuttur yaşamak (1) Bir zorlukla beraber bir de kolaylık vardır (1) Birleşik yorum sistemi (1) Bitcoin (1) Bizim yaptığımız iş nedir? (1) blog konusu (2) Blogger yorum sistemi (1) blok kelimesi (1) Bol entrikalı birezilya dizisi (1) Bülten başlangıç yazısı (9) Büyük balıklar (1) Büyük ikramiye nasıl kazanılır? (1) CTOTAL (1) Çıkacak sayılar tablosu revize başlangıcı (1) Çıkacak sayılar tablosundan ardışık çıkması (1) Çıkan sayılar anlatımı (1) Çıkma eğilimi (2) Çıkma ihtimali değerlendirmesi (1) Çıkma mantıkları (1) Çıkmayacak sayıları bulma çalışması (1) Çıkmayan grup ve sıra düzenini tespit etme (1) Değişim (1) Dem bu demdir; dem bu dem; gün bu gündür; gün bu gün (1) Derece durumundaki değişim (2) Derece farkları (1) Derece farkları ortalaması yöntemi (3) Derece ortalama farkları (1) Derece ortalaması farkları yöntemi (1) Derecelerin birbirilerinin yanında olma durumu (1) Derecelerin farkları ortalama yöntemi (1) Derecesi eksilecek sayı gibi yöntem üretmek (1) Derecesi sıfır olan sayı (3) Devlet demeye görsün onlara nonoşum (1) Devlet şirki kabul etmez (1) Deynekçi (1) Doğaya uyarlanmış kapitalizm (1) Domino etkisi (1) Döviz bürosu (1) Dümen suyu (1) Dümen suyuna gitme (1) Düşünce kurumsallaştırılması (1) Düzenler için hata oranı sıfırdır (1) Düzenlere uyumlu bir çok kolon (1) Eğitim sistemi (1) En sonlarda bulunan asal sayı (1) En vefalı oyun (1) Erkeğin ve kadının yaşam sınırları (1) Etiket hakkında açıklama (1) Evrensel bilgi (1) Evrensel matematik (1) Evrim (1) Excel (1) Excel dosya kullanımı (1) Eyyamlama (1) Faizin varlığı (1) Filtreleme ve sıralama (1) Geçim derdi davası (1) Geçmiş geleceğin aynası mıdır? (1) Geometri-Matematik-Felsefe (1) George Orwell (1) Godiva (1) Google+ (1) Gönül bağı (1) Görmezden gelme (1) Grup düzeni açıklama örneklemesi (1) Grup düzeni özel açıklama (1) Grup düzeni seçiminde dikkat edilmesi gereken nokta (1) Günah keçisi (1) Hacı hacıyı Mekke'de; hoca hocayı tekkede; deli deliyi dakikada bulurmuş (1) Halinizi mükellefiyetleriniz tayin etmiyorsa islam dairesinde kalamazsınız (1) Hattiler (1) Hayata nereden bakıyorsun? Neresindesin? (1) Hayırlı evlat (1) Hayvan Çiftliği (1) Hedef (2) Hemen tepki göstermemenin önemi (1) Hiç çıkmayacak sayı çalışması (1) Hiç sayı bilmeyen kuponlar (1) Hiçbir şey için geç değil; geç değil hiçbir şey için (1) Hizmet kusuru (1) İdealler ve hedefler (1) İktisat Tarihi (1) İlk bültenimiz (1) İlk işaret fişeği (1) İnançlı insan (1) İnsan neden zalim olur? (1) İnsanın öncelikli görev ve sorumlulukları (1) İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim (1) İnsanların zaaflarını kullanmak (1) İslam hukuku (1) İslam liderleri (1) İstihbarat (1) İstikrar (1) İstişare (1) İş yapış ve düşünüş şekillerinin değişmesi (1) İtin ayazında (1) İyilik tohumu (1) İyisini alıp kötüsünü bırakmak (1) İzleyenlerden gelen kuponlar (1) İzleyenlerden ricamız (1) Kaan Sarıaydın (1) kader (1) Kaderde yazan nedir? (1) Kap-kaç olayı (1) kapitalizm (1) Karşı duruş (1) Kasap bıçağı (1) Kaymaklı ekmek kadayıfı (1) Kaynatasızlar (2) Kazanan kupon (1) Kazanma olasılığı nedir? (1) Kazanmanın yolu (1) Kırılma noktası (1) Kırk adım (1) Kilit konum (1) Kilit sayılar (4) Kolay ve zor grup düzeni sıralaması (2) Kompozit sayı (13) Kör Allah'a nasıl bakarsa Allah'ta köre öyle bakar (1) Kripto para (1) Kumar (2) Kumar ekonomisi nedir? (1) Kur'an (1) Kurtarıcı (1) Kuşun hikayesi (1) Küçük günahlar ve beyaz yalanlar (1) Küresel sistem (1) Laf ola beri gele (1) Laiklik (1) Liyakat (1) Lütfi Bergen (1) Mahfi Eğilmez (1) Makul şüpheli (1) Marjinal fayda (1) Matematik köyü (1) Meleke nedir? (1) Merdiven basamağı anlatımı (1) Meslek nedir? (1) Müşteri sadakati (1) Neden hiç sayı bilmeden kazanmak gibi bir hedefiniz olsun? (1) Neden yazalım? (1) Neşet ertaş (1) Noter amca (1) Nusret'in dayısı (1) Olasılıklar çemberi (4) Olasılıklar çemberini daraltmak (1) Olaya tanıklık etmek (1) On numara giriş 101 (1) On numara şablon kullanımı (1) On numara taktik (1) On numarada yüksek isabet sağlamanın yöntemleri (1) On numaradan kaybetmemek için (1) OneDrive (4) Optimum (1) Ot dergisi (1) Otisabi (1) Otomatik şahit (1) Önceki haftaya endeksli düzen (1) Öncelikli amacımız (1) Özel durum (1) Özel mülkiyet ve sahiplik (1) Özgürlükler çemberi (2) Para kavramı (1) Paradoks (1) Paran çoksa kefil; vaktin çoksa şahit ol (1) Paylaşımcı olduğunuzu görelim (1) Pazartesi tutan kupon (1) Profesyonel oyuncular (1) Robert Bosch (1) RTOTAL (1) Rutin (1) Rüya (1) Sabırla çalışmak (1) Sabit derece düzeni eklendi (1) Sarı dolgu ve kalın punto (1) Satır toplam (1) Satranç (1) Sayı seçme yöntemi (1) Sayıların ardışık çıkma durumları (1) sayının jeopolitik konumu (1) Sıra düzeni (1) Sıra düzeni kullanımı (1) Sıra düzeni nasıl şekillenmektedir? (1) Sonuç değerlendirmesi (43) Spekülasyon (1) Standart (1) Stratejik önem (1) Sudoku (2) Sudoku ile seçim yöntemi (1) Sütun derece toplamları eklendi (1) Sütun toplam (1) Şans faktörü (2) Şanslı sayılar kullanımı hazırlık (1) Şanslı Sayılar Sabit Grup Düzeni Tablosu (1) Şanslı sayıları tablosundan çıkmıştır (2) Şanslı sayıların kullanımı (7) Şaşırmış gibi yapma (1) Taassup (1) Tablo-1 açıklaması (1) Tablo-2 açıklaması (1) Tablolar bilgilendirme (1) Tahmin değerlendirmesi (73) Talat Doğan (1) Tanım nedir? (1) Tarafımıza yöneltilen eleştiriler (1) Taşı parçalayan suyun gücü değil devamlılığıdır (1) Tek hedef (1) Tek rakibimiz THY (1) Tekrara düşmek (1) Telefon merkezi (1) Terzi kendi söküğünü dikemez (1) Tevhid (1) The Cemaat (1) Topkek memet (1) Total sütunu (3) Toyota tarzı üretim (1) Tüm yönleriyle (1) Uyku evreleri (1) Üçkağıt ekonomisi (1) Üretim optimizasyonu (1) Ürünlerimiz kendi imalatımızdır (1) Üzerime vazife olmayan işlere karışmam (1) varsayım (1) Varsayım anlatımı (1) Varsayım mantığı (1) Walkman (1) Yardım etmek (1) Yasa ile devlet ile şaka olmaz (1) Yatacak yeri olmayan kasaplar (1) Yazmaktaki amacımız nedir? (1) Yeni düzen (1) Yeni düzen başlangıcı (1) Yeni düzen ekleme planı (2) Yeni eklenen grup düzeni anlatımı (1) Yeni grup düzeni eklendi (1) Yeni grup düzeni kullanımı (1) Yeni parametre Sıra düzeni (1) Yeni yeni kapıların açılması (1) Yeni yöntem (1) Yoktan vareden Kûn feyekûn (3) Yumurta hesabı (1) Zebra ispinozu (1) Zonguldak/Tuncay Albayrak (1)
Copyright ©2018 Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.