Blogda Arama-Tarama

24 Ekim 2017 Salı

30/10/2017 795. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ %100

795. hafta on numara bültenimizi yazmaya devam edebiliriz. 794. hafta tahmin ve sonuç değerlendirme kısımlarını inceleyebilirsiniz. Bültenlerimizde devir ettirmeyecek düzenleri vereceğiz.Gönül bağı:

Tam bunu yazmışken Bir Neşet Ertaş geçmeden olmazdı fakat başka zamana söz verelim.
Türkünün adı gönül dağı. Başlığımızın adı gönül bağı.

Gençlik yıllarıdır o zamanlar şimdilerde kimselerin bilmediği müziğin kıt olduğu zamanlarda walkman vardı.
Sevgili ile sevilen sanatçının kaseti alınır, iki kulaklık paylaşılıp o kaset sonuna kadar dinlenirdi.
Müzik çalarken iki insan başka hiç birşey düşünemez mutluluktan başka...

ve sonra yıllar geçer bir yerlerde aynı müzik çalar ve o müzikle beraber giden sevgiliyi hatırlar insan kalbinde bir eksikliğin olduğunu farkeder. Artık hiç birşeyin eskisi tadı vermediğini anlar.
Zaman ilerledikçe herşeyin daha yeni olacağına inanırız. Eskide kalanlar en yeniler değil midir?
Zaman ilerledikçe onların hissettirdiklerini bir başkası veya bir başka şey hissettirebilecek midir?
Oysa ki adı yenidir.
Eski daha yeni değil midir?
Yeni bir müzik ve yeni bir sevgili...
O sevgili de gitmeyecek midir?

Neden sürekli her zaman yeni müzikler yeni sanatçılar, şarkıcılar çıkmaktadır.
Hayat sürekli kendini yenilemektedir de ondan...

Çok değil 20 yıl önce içinde telefon kelimesi geçen şarkılar yapılacak ne dersiniz deseler.
-Sen manyak mısın? O senin söylediğin 100 yıl sonra olur derdi.
20 yılda zamanın nasıl değiştiğini görebiliyoruz.

Eskiye takılıp kalmanın anlamı olmayacaktır.

Yaşanılan eski tecrübe yeniden yaşanmak istenmez. Yeni müzikle beraber gelen sevgilinin kalbi incitilmemek için daha dikkatli davranılır.
Hayat insana 3. bir şansı tanıyacak kadar insaflı olmayabilir.

İstemezse gidebilir. Her yeni gün, yeni fırsat, yeni müzik, yeni sevgili...

Bir umuttur yaşamak...

Sevgiliye verilen kıymet aslında onun sevgili olmayı hak edecek seviyede olup olmadığının farkına varılması ile değişir herşey...
Sormalıdır insan nedir bunun benimle olmasının temel kriteri?


795. haftada çıkan sayıların yerlerini tablomuzdan vererek diğer durumlarını inceleyeceğiz.


30/10/2017 795. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ
795 hafta on numara tahmin değerlendirme tablosu


Tahmin değerlendirmesi:

794. haftada çıkan sayılar ile birlikte sayıların yeni durum ve konumlarını inceleyebilirsiniz.
Çıkacak düzenlerin üzerine tahminlerimizi yazacağız.
Geçtiğimiz hafta bültenindeki gibi derecesi en yüksek sayılardan ağırlıklı çıkmasını beklemiyoruz. Daha çok derecesi 1-2-3-4 olan sayılardan ağırlıklı olarak çıkacağını düşünürüz.
Yine de tahmin tablosundan yapacağınız incelemeler grup,sıra, derece düzenlerinden çıkacak sayı adetlerini tespit edebilirsiniz.

795. hafta için derece farkları ortalaması yöntemi ile gruplardan çıkacak sayı adetlerini inceleyeceğiz.
44-40 derece toplamlarını alan gruplar açısından ve tablonun geneli açısından değerlendirmeler yapacağız.

8 derece değerini içeren fakat derece toplamları yüksek olmayan iki tane grubu inceleyeceğiz.

İlk olarak 8 derece değerini alan grupların derece toplamlarını inceleyelim.
Bu grupları incelediğimizde farklı bilgiler de çıkarabiliriz.
4 ve 7.gruplar.
30-31 derece toplamlarını almış iki tane gruptur.
31 derece toplamını almış 4.grupta 8 derece değerini almış sayı vardır.
İki grupta yer alan 8 derece değerini almış sayı 20 tane sayı içinde en kıymetli sayıdır diyebiliriz.
795. hafta için analiz edecek olursak, 8 derece değerini almış 37 sayısının çıkma ihtimali düşüktür.
Geçtiğimiz hafta 8 derece değerini alan sayılar için çıkma ihtimali düşüktür demiştik fakat 1 sayı çıkmıştır. ve derecesi 7 olan, 3 tane olan sayılardan ise 2 tanesi çıkmıştır.

Yukarıda gerçekleşen durum her zaman gerçekleşmemektedir.
Bu nedenle sayısal oyunlarda genel ve her zaman gerçekleşen düzenleri kurmaya çalışıyoruz.

8 derece değerini almış sayıların sıra düzenine göre tahmin tablosundan yerlerini inceleyiniz. Bu konumlar sayıların nasıl bir konumdan ve nasıl bir mantıkla çıktıkları konusunda fikir verecektir.

Sayıların aldığı derecelerin tablonun genelinde yaptığı dağılım çıkma eğilimlerini göstermektedir.
Bu durum her zaman için dereceleri en yüksek sayıların çıkacağı anlamına gelmiyor.
En fazla çıkan sayıların dereceleri en yüksek olmasına rağmen derecelere ait çıkan sayı adetleri daha önem taşımaktadır.
Sayısal oyunlarda her zaman çalışacak düzenleri kurmamız nedeni ile dereceler hakkında en genel değerlendirme şu şekilde olacaktır.
2-3-4 derece değerini alan sayılardan en fazla adette sayı çıkmaktadır.
Her hafta için sonuç değerlendirme bültenlerinden de izleyeceğiz üzere bu derecelerden 10-15 adet aralığında sayı çıkmaktadır.
22 sayıdan en fazla sayı bu derecelerden çıkmaktadır.
Bu nedenle derecesi en yüksek veya derecesi en düşük sayılar üzerinden çalışma yapmak mantıklı bir seçim olmayacaktır.
2-3-4 derece değeri alan sayının önceki haftalardaki derece durumunu incelemekte de yarar vardır. Bir sayının derece değeri en yükseğe çıkıp daha sonra 2-3-4 derece değerlerinden birini almış ise bu incelemeleri de yapmak gerekecektir.
Bu incelemelerin analizlerini yaparak sonuçlarını bültenlerimizde yazacağız.

Bir sayı en yüksek derece değerini aldıktan sonra 2-3-4 derece değerlerine düşmüş mü?
Düştükten sonra nasıl bir çıkma eğilimi göstermiş?

Bu durum sayının sıra düzeni açısından önde veya en arkada olmasının önemi yoktur.
Bir sayı Asal, tek-çift olsa veya sıra düzenine göre en sonda olsa bile yükseliş trendine girebilir.
Bu durumu asal ve sıra düzenine göre geride olan sayılarda ara ara görebiliyoruz.

On numara için;

13 sayısı,
37 sayısı, çıkmıştır.
52-55 sayıları,
13-37 sayıları asal olmasına rağmen son haftalarda yükseliş trendi göstermektedir.
Bu durumu benzersiz kolon adına şu şekilde değerlendirebiliriz.
Bu sayılar bir kolonun oluşturulmasında seçilmeyen kilit sayılar konumundadır.

795. hafta için bir değerlendirme yapalım.
Bu çekiliş sonrası 9 bilen kişi açısından bir değerlendirme yaparak yukarıdaki yazımızı açıklamaya çalışalım.
Bu çekilişte 13 ve 37 sayılarından birinin çıktıklarını varsayalım.
Bu sayılar asal ve en az kullanılan sayılar olsun.
9 bilen kişi sayısını da 100 kişi civarında olduğunu varsayalım.
Çekiliş sonucunda büyük ikramiyenin devir ettiğini varsayalım.
Yukarıdaki varsayımlar çerçevesinde 9 bilen oyuncuların seçimlerinde 13-37 sayılarını kullanmadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bu sayılar değişen nitelikte olmasına rağmen kilit sayılar olacaktır.
9 bilen 100 kişiden 1 kişi 13-37 sayılarını kullanmış olsa büyük ikramiye kazanacaktır diyebiliriz. Ayrıntılı açıklaması ise 22 sayıdan 9 sayıyı bilerek kullanıp 13-37 sayılarını kullanmamıştır diyebiliriz.
Bir başka anlatımla 13-37 sayılarını kullanıp 22 diğer farklı daha basit çıkabilecek sayıları kullanmadığı için 10 bilme fırsatını kaçırmıştır diyebiliriz.

8 derece değerini içermesi nedeni ile 3.gruptan fazla adette sayı çıkabileceğini söyleyebiliriz. 5 adet sayı çıkmıştır.
Burada bulunan sayıların derecelerini sıra düzenine göre değerlendirerek çıkıp çıkmayacaklarına karar verebilirsiniz.
Bunun için bu grupta bulunan bir sayının bulunduğu sütuna bakıp bu sütunda derecesi yüksek olan sayı var mıdır bakmak gerekecektir.
Yani derece farkları ortalaması yöntemini sütunlar için uygulamış olacağız.
Eğer derece değeri yüksek ve sütunda bulunan sayıların derece farkları fazla ise o grupta bulunan bu şartı sağlayan sayıların çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Değerlendirmelerinizi bu şekilde yaptığınızda veya buna benzer yöntemleri kendinizi geliştirdiğinizde çıkacak sayıları tespit edebilirsiniz. Bu sayıları ile programdan kolonlarınızı oluşturabilirsiniz.

Yüksek derece değerini içeren ve derece toplamı düşük olan bir başka grup ise 3.gruptur.
bu grupta yine yukarıdaki anlatımın aynısını uygulayabilirsiniz.

3.grup 36 derece toplamını almaktadır fakat 44 derece toplamını alan 2.gruptan daha fazla sayı çıkacağını 8 derece değerini alması nedeni ile söyleyebiliriz.

2.gruptan hiç sayı çıkmayabilir veya 1-2 sayı çıkabilir.               (çıkmıştır)
2.gruptan asal ve derecesi en yüksek olan sayılardan çıkabilir.
(2 tane asal sayı yanyana çıkmıştır).

Çıkacak sayılar dosyasında kullanacağınız bir başka parametre ise sayıları derecelerine göre en üstte bulunan derece değerini alan sayıları kullanmaktır.
Örneğin her zaman için derecesi en yüksek ve tablo-2'de yer alan sayıları kullanmıyoruz.

Tablo-1'de yer alan ve derecesi en yüksek sayılardan sıraya göre kendi derecesinden en önde bulunan sayının kullanılması gibi bir parametre kullanabilirsiniz.
Bu parametreyi 5-6-7-8 derece değerini alan sayılar için kullanmak mantıklı olacaktır.
Derecesi 2-3-4 olan sayılar içinde tablo-1'den ve sıraya göre en geride olandan başlayarak kullanmak daha mantıklı olacaktır.

Yukarıdaki örneğimizi 795. hafta için en üst sıradan başlayarak derecesi yüksek olan sayılara bakacağız.
38. sırada bulunan 48 sayısı derecesi 6 olan sayılardan ilk sırada çıkma eğilimini gösterecek sayıdır diyebiliriz.

Aynı dereceden eğer çıkacak ise çıkma eğilimi gösterebilecek ikinci sayı ise en sonda olması nedeni ile 51 sayısı olacaktır.
Diğer 6 derece değerini alan sayıların da çıkma ihtimalleri vardır. Öncelikli sayıları 48-51 sayılarıdır.

Yukarıda yaptığımız derece farkları ortalaması yöntemine göre iki sayıdan 51 sayısının çıkma önceliği daha fazla olacaktır.
İki öncelik vardır ve birbirinden farklıdır.
Çıkacak sayılar tablosuna göre 48 sayısının,  (Çıkacak sayılar tablosuna göre çıktı)
Derece farkları ortalaması yöntemine göre 51 sayısının çıkma önceliği vardır.
Tersi de geçerlidir.

Çıkacak sayılar tablosunda sayıların yeni durumlarını inceleyebilirsiniz.

Bir önceki haftada çıkan sayıların derece ve konumlarını inceleyerek yeniden çıkıp çıkmayacaklarına karar verebilirsiniz.

Bir önceki haftanın çıkan sayıları:

9 12 13 16 18 20 24 26 29 33 36 37 41 48 50 51 52 56 58 60 69 80
Bu sayılar arasında derecesi en yüksek sayılardan çıkmayacağını söyleyebiliriz.
Derecesi 1-2-3-4 olan sayılardan çıkabilir durum ve konumlarına göre kararlarınızı verebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta bu tabloda bulunan sayılardan derecesi yüksek olan sayılar çıkmıştır. Bu şekilde oluşturacağınız varsayımlar ile sayılarınızı kolayca seçebilirsiniz.
Bu sayıların hangisi olacağına tahmin tablosundan karar verebilirsiniz.


Çıkacak sayılar tablosu:

Şanslı sayılar kullanımını bloglarımızda anlattık.
Burada bulunan sayıları kullanarak çıkacak sayılar konusunda fikir edinebilirsiniz.


795. hafta için çıkacak sayılar tablosunu buradan indirebilirsiniz.


Şanslı sayılar tablosu:

Şanslı sayılar kullanımını bloglarımızda anlattık.
Burada bulunan sayıları kullanarak çıkacak sayılar konusunda fikir edinebilirsiniz.


84322 4 14 15 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 45 48 52 61 64 65 74 75 80
54433 2 6 7 8 14 16 22 23 25 26 27 35 50 51 56 61 65 68 69 73 74 78
63332 7 8 9 11 12 13 14 17 19 24 29 31 33 36 44 47 51 53 56 66 72 78
54333 2 3 5 8 9 10 17 20 24 28 32 42 45 49 50 51 52 55 64 74 76 78
54332 5 8 10 15 16 18 21 26 28 30 33 39 46 49 50 51 52 53 54 62 64 74


Şanslı sayılar sabit grup düzeni tablosu:

Bu düzenin kullanımını fihrist kısmından bulabilirsiniz.


şanslı sayılar sabit grup düzenleri

GRUP DÜZENİ:TABLO-1:

1 44333
2 54332
3 54333
4 44433
5 44332
6 54432
7 54433
8 53333
9 55432
10 55322

TABLO-2:

1 44333
2 54332
3 43333
4 54333
5 44433
6 44332
7 54432
8 44432
9 54433
10 53333
11 53332
12 64332
13 55432
14 64432
15 55332
16 65332
17 55322
18 44442
19 64322
20 43332
21 33333
22 65322
23 54442
24 64422
25 44422
26 44443
27 66331

TABLO-3:

1 54442
2 65432
3 65222
4 64422
5 65422
6 73322
7 44422
8 64333
9 74322
10 44443
11 55222
12 74332
13 53322
14 66432
15 66421
16 64442
17 65532
18 65333
19 66332
20 74222
21 74422
22 55442
23 64441
24 84332
25 44322
26 66331
27 75222
28 75332
29 55433
30 63222
31 74432
32 64431
33 55522
34 54443
35 84322

TABLO-4:

1 43333
2 54333
3 44432
4 53332
5 54322
6 55432
7 64432
8 55332
9 65332
10 54422
11 64322
12 33333
13 55333
14 55422
15 63333
16 63322


10-27-35-16 ADET GRUP DÜZENİ:

Bu adetlerdeki grup düzeni daha önce bir bültende yine denk gelmiştir o bülteni bularak iki bülten arasında karşılaştırma yapabilir benzer yönlerini bulabilirsiniz.


Sıra düzeni:

Bu tablomuz ile ilgili açıklamaları fihrist bölümünde yer alan başlıklar arasında bulabilirsiniz. Bültenlerde ve yeni parametrelerde önemli olan açıklamalar eklenmiştir.
Bu düzen ile ilgili olarak sabit tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz.

sıra düzeni sabit tablosu

Kolay ve zor grup düzeni:

Bu düzenin kullanımını geçen haftaki bültenimizde anlatmıştık.

kolay ve zor grup düzeni sıralaması

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.


30/10/2017 795. HAFTA İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

795. hafta on numara büyük ikramiyesi 5 kişiye çıkmıştır. Bültenimizin sonuç değerlendirmesi kısmında çıkan sayıların durum ve konumlarını inceleyeceğiz.

BALIKESİR / ERDEK - ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI - İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE - MUĞLA / MARMARİS - SİNOP / GERZE il ve ilçelerine çıkmıştır.

Yukarıda bulunan bütün illerden yüksek sayıda izleyenlerimiz vardır.

795. haftada on numara yine kendisinden beklenen sürprizleri yapmıştır. Derecesi en yüksek 3 sayıdan ikisini çıkarmıştır.

Bülteniminiz başlangıcında tahmin değerlendirmesi başlığı altında tahminlerimizi vermiştik. bu kadar başarılı bir tahmin olacağını biz bile tahmin edemezdik.
Neredeyse tahminlerimizin hepsi tutmuştur.
Kullandığımız yöntemler az ve sabittir. Bu yöntemlerin yüksek oranda çalışmasını sağlayan ise sayısal oyunlarda olan bir özelliktir.
Bu ise meslek sırrıdır.
80 sayısı için çıkmasını düşünmediğimiz için bir değerlendirme yapmamıştık. 796. haftada durumunu inceleyeceğiz.


795. haftada çıkan sayıların yerlerini tablomuzdan vererek diğer durumlarını inceleyeceğiz.


30/10/2017 795. HAFTA İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:
795 hafta on numara sonuçları değerlendirme tablosu


Sonuç değerlendirmesi:

22 sayıdan 10 bilen kişi sayısı 5'tir. Bilen kişilerin hangi sayıların seçtiklerini nasıl bir mantık kullandıklarını bilemeyeceğiz.
Bültenimizin tahmin değerlendirmesi kısmında çekilişler yapılmazdan bir hafta önce tahminlerimizi yayınlamıştık.
Bu bilgileri kullanmanız durumunda 22 sayıdan 10-15 sayı bilebilmek mümkündür.
Biraz yetenek birazda şans işidir diyebiliriz.
Öngörülerin tutması ve aynı anda olması önemlidir. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 sayıda tahminlerin tutması tam başarı sayılamayacaktır.

Derecesi en yüksek olan sayıların bulunduğu gruplardan daha fazla sayı çıkacaktır demiştik.
Derecesi en yüksek olan sayılar 3 grupta ayrı ayrı bulunmaktadır.
Bunlardan hangisinden daha fazla sayı çıkacağına ise ikinci aşamada derece toplamlarını değerlendirerek karar verdik.
8 derece değerini içeren ve fakat derece toplamı yüksek olması nedeni ile 6.gruptan az sayıda sayı çıkacağını tahmin etmiştik ve 1 sayı çıkmıştır.

İşte grupları sayı çıkma özellikleri açısından birbirinden ayıran durumlar bunlardır.


Bir önceki haftanın çıkan sayılarının değerlendirmesi:

794. hafta bültenimizde bir önceki hafta çıkıp 794. haftada yeniden çıkan sayıların değerlendirmesini yapmıştık. Artık her hafta bu bilgiyi de vereceğiz.

24 bunda birşey yok.
26 derecesi 8 olan sayı,
29 asal,
37 derecesi 8 olan sayı,
43 asal,
63 9. sütunda yer alıyor.

Sayıları yeniden çıkma eğilimi göstermiştir.
Bu sayıların 795. haftadaki derecelerini ve konumlarını incelediğinizde neden yeniden çıkma eğilimi gösterdiğini anlayabilirsiniz.
Çünkü bu sayılar yanlarında yazan özellikler nedeni ile kilit sayılardır.
Bu durum her zaman için geçerli olmayacaktır.
Sayıların tamamı kilit konumda değerlendirilirken bazı zaman çıkan sayılardan 1-2 tanesi kilit konumda olmayabilecektir. Ama genellikle bir konuda kritik konumda olacaktır.

Geçtiğimiz hafta bültenimizin aynı bölümünde sayıların birbirini tetikleme durumunun nasıl olacağı konusunda bilgi vermiştik. Bu düzeni yakında sayısal oyunlar için bültenlerimize ekleyeceğiz.


Çıkmasını beklediğimiz sayılar:

1-24-22-29-37-38-76-79 sayılarıdır.
Çıkan sayılardan çıkmasını beklemediğimiz sayılar vardır.

26-38 sayılarının aynı anda çıkması,
66 sayısının yerine 63 sayısının çıkması,
5 sayısının çıkması,
beklenmeyen durumlardı.


80 sayısı:

Geçtiğimiz hafta kendisini hiç umursamamıştık. Bu nedenle bu hafta bize küsmüş çıkmamıştır. Kendisi bilir.
796. haftada çıkma ihtimali olmakla beraber çıkmama ihtimali daha yüksektir.


Çıkacak sayılar tablosu:

Çıkan sayılar çıkacak sayılar tablosundan 20-2 kombinasyonu ile çıkmıştır.
Çıkan sayılar 2-3'lü gruplar ile tam istenilen şekillerde çıkmıştır.

Bu tablodan çıkan sayıların ilk sıralarda bulunan sayılardan çıkmasını beklemekteyiz. Fakat bazı zamanlarda sayılar en son sıralarda bulunan sayılardan veya değişik yerlerden çıkabilmektedir. Sayıların bu tablodan çıkış mantıkları ile ilgili düzenleri ilerleyen zamanlarda bültenlere ekleyeceğiz.


TABLO-1:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 77 9 3  TEK  KMPZT
2 13 68 3  ÇİFT  KMPZT
3 70 80 3  ÇİFT  KMPZT
4 14 46 3  ÇİFT  KMPZT
5 5 50 5  ÇİFT  KMPZT
6 66 41 3  TEK  ASAL
7 69 31 2  TEK  ASAL
8 4 62 5  ÇİFT  KMPZT
9 62 25 3  TEK  KMPZT
10 20 19 4  TEK  ASAL
11 75 6 4  ÇİFT  KMPZT
12 8 12 5  ÇİFT  KMPZT
13 64 79 2  TEK  ASAL
14 74 11 4  TEK  ASAL
15 2 35 3  TEK  KMPZT
16 6 69 4  TEK  KMPZT
17 41 60 2  ÇİFT  KMPZT
18 59 53 2  TEK  ASAL
19 7 72 4  ÇİFT  KMPZT
20 19 36 3  ÇİFT  KMPZT
21 39 38 4  ÇİFT  KMPZT
22 40 61 4  TEK  ASAL
23 68 47 2  TEK  ASAL
24 31 73 1  TEK  ASAL
25 48 10 5  ÇİFT  KMPZT
26 11 34 2  ÇİFT  KMPZT
27 49 66 1  ÇİFT  KMPZT
28 63 63 1  TEK  KMPZT
29 33 21 2  TEK  KMPZT
30 42 30 3  ÇİFT  KMPZT
31 73 70 3  ÇİFT  KMPZT
32 29 48 6  ÇİFT  KMPZT
33 44 28 3  ÇİFT  KMPZT
34 53 75 4  TEK  KMPZT
35 57 49 4  TEK  KMPZT
36 71 8 4  ÇİFT  KMPZT
37 78 20 2  ÇİFT  KMPZT
38 80 55 6  TEK  KMPZT
39 18 42 4  ÇİFT  KMPZT
40 28 56 3  ÇİFT  KMPZT
41 50 74 2  ÇİFT  KMPZT
42 16 4 3  ÇİFT  KMPZT
43 17 7 2  TEK  ASAL
44 23 2 1  ÇİFT  ASAL
45 36 27 3  TEK  KMPZT
46 45 15 5  TEK  KMPZT
47 22 17 2  TEK  ASAL
48 51 54 4  ÇİFT  KMPZT
49 58 40 5  ÇİFT  KMPZT
50 10 5 5  TEK  ASAL
51 12 23 6  TEK  ASAL
52 21 77 1  TEK  KMPZT
53 32 59 1  TEK  ASAL
54 46 51 6  TEK  KMPZT
55 52 58 3  ÇİFT  KMPZT
56 55 16 4  ÇİFT  KMPZT
57 3 3 1  TEK  ASAL
58 26 44 2  ÇİFT  KMPZT
59 27 24 2  ÇİFT  KMPZT
60 35 39 2  TEK  KMPZT
61 43 78 3  ÇİFT  KMPZT
62 60 65 3  TEK  KMPZT
63 61 52 8  ÇİFT  KMPZT
64 67 43 4  TEK  ASAL
65 15 33 3  TEK  KMPZT
66 54 14 3  ÇİFT  KMPZT
67 56 76 2  ÇİFT  KMPZT
68 65 45 1  TEK  KMPZT
69 72 29 3  TEK  ASAL
70 1 26 8  ÇİFT  KMPZT
71 9 71 0  TEK  ASAL
72 24 1 1  TEK  BİRİM
73 34 64 3  ÇİFT  KMPZT
74 47 22 4  ÇİFT  KMPZT


TABLO-2:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 25 18 6  ÇİFT  KMPZT
2 30 57 2  TEK  KMPZT
3 37 32 1  ÇİFT  KMPZT
4 38 37 8  TEK  ASAL
5 76 13 6  TEK  ASAL
6 79 67 4  TEK  ASAL


Çıkan sayılar:

1 5 17 19 21 22 24 26 29 32 34 37 38 43 44 45 48 59 60 63 76 79
Bir önceki haftada çıkıp burada da çıkan sayıları incelemenizde yarar vardır. Bazı sayılar sürekli çıkma eğilimi gösterebilmektedir. Bu eğilimi sayıların durum ve konumlarına göre tespit edebilirsiniz.

Bir sayının derecesi düşük ve çok yüksek ise o sayının yeniden çıkma ihtimali vardır.
795. haftada bir önceki haftada çıkan sayılardan 6 tane sayı yeniden çıkmıştır. Bu sayıların hangisi olduğunu tespit edip derece durumlarını inceleyebilirsiniz.


Grup düzeni:

54422
1.GRUP-6 1.GRUP-2 2.GRUP-3 2.GRUP-2 3.GRUP-4 3.GRUP-7 3.GRUP-3 3.GRUP-1 3.GRUP-9 4.GRUP-6 4.GRUP-2 4.GRUP-7 4.GRUP-8 5.GRUP-9 5.GRUP-3 5.GRUP-7 5.GRUP-4 6.GRUP-4 7.GRUP-6 7.GRUP-9 8.GRUP-8 8.GRUP-9
Grup ve sıra düzeni ile çıkmıştır.
54422 grup düzeni şanslı sayılar tablosunda çıkmıştır.

Bu grup düzenini TABLO-4 10. sırada görebilirsiniz.54432 grup düzeninin kolay ve zor grup düzenleri tablosundan yerini bularak kolay veya zor bir grup düzeni olup olmadığını görebilirsiniz.
Kolay ve zor grup düzenleri tablosunda 17. sırada yer almaktadır.
Grup düzenleri açısından ileri sıralarda çıkması zor bir düzenle çıktığını gösterir.

On numara için grup düzenlerinin keskin bir ağırlığı bulunmamaktadır. 54422 grup düzeninin değerleri yüksek olsa da ona yakın değerleri içeren grup düzenlerini doğru gruplara atama yaptığınızda dahi sonuç almanız mümkündür.
1-1 aynı grup düzenini seçmeniz doğru olasılık çemberini işaretlediğiniz anlamına gelecektir.
Bu şekilde yapacağınız bir seçimler oluşturacağınız sayılar mutlaka kazandıracaktır.

Çıkan sayıların grup düzeninin zor bir yerden çıkmasına rağmen 5 kişi bilmiştir.
Buna rağmen soldan ilk 3 grup düzeni değerini doğru gruplara yerleştirmek verim alınmasını sağlayacaktır.


Derece düzeni:

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
0-5-8-1-4-1-1-0-2-0
795. haftada on numarada 1-2-4 derecelerinden 17 adet sayı çıkmıştır.

tahmin tablosunda;
Derecesi 1 olan sayılardan toplam 10 adet sayı vardır bu sayılardan 5 tanesi çıkmıştır.
Derecesi 2 olan sayılardan toplam 16 tane sayı vardır bu sayılardan 8 tanesi çıkmıştır.
Derecesi 4 olan sayılardan toplam 16 tane sayı vardır bu sayılardan 4 tanesi çıkmıştır.

Bu varsayımı kurarak bu sayılar arasından durumlarına göre çıkabilecek sayıları tahmin edebilirsiniz.


Sıra düzeni:

43333
Çıkan sayılar bu sıra düzeni ile çıkmıştır. Sabit sıra düzeni tablomuzda 5. sırada bulunmaktadır.


Adres düzeni:

13-21-22-24-32-33-35-43-45-46-61-64-67-73-74-75-84-88-93-95-97-98

Çıkan sayılar konumları açısından bu adresler ile çıkmıştır.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

FİHRİST-Blogdaki Konular

%100 başarı (1) %100 çıkacaktır (52) 1-1-1. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 1-2-2. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 1. sıra düzeninden çıkan hafta (4) 1+99 (1) 10-23-34-21 adet grup düzeni (1) 10-27-35-16 adet grup düzeni (2) 11 sayısı (1) 11-24-35-18 adet grup düzeni (1) 11-26-35-17 adet grup düzeni (1) 12. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 12. sıradaki sıra düzeninden çıkan hafta (1) 13-9 kombinasyonu (1) 19. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 19. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 2-2. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 2-3 ve 3. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 2. ara verme başlangıç blogu (1) 2. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 2. sıradaki sıra düzeni çıktı (1) 20-2 kombinasyonu (1) 2018 yılı ilk bülten (1) 24. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 3-20-34-26 adet grup düzeni (1) 3-21-34-26 adet grup düzeni (1) 3-22-34-26 adet grup düzeni (1) 3-25-34-26 adet grup düzeni (1) 3. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 38. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 4-17-4-18 adet grup düzeni (1) 4-20-34-26 adet grup düzeni (2) 4-23-33-18 adet grup düzeni (1) 4-24-34-26 adet grup düzeni (1) 4-25-34-26 adet grup düzeni (2) 4-3-2'li gruplar (1) 4-8-8. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 4. sanayi devrimi (1) 4.sıra düzeninden çıkan hafta (1) 5-24-34-26 adet grup düzeni (1) 5-26-34-26 adet grup düzeni (2) 5-27-35-16 adet grup düzeni (1) 5. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 53 sayısı (8) 54332 gurp düzeni (1) 55432 grup düzeni (1) 6-20-34-25 adet grup düzeni (1) 6-6. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 6-7-8 sayı bilen kuponlar (1) 7-19-34-26 adet grup düzeni (1) 7-24-33-19 adet grup düzeni (1) 7-26-35-17 adet grup düzeni (1) 7-27-35-16 adet grup düzeni (1) 7-27-35-19 adet grup düzeni (1) 7. sıra düzeninden çıkan hafta (2) 8-22-34-19 adet grup düzeni (1) 8-23-34-26 adet grup düzeni (1) 8-25-35-18 adet grup düzeni (1) 8-26-34-19 adet grup düzeni (1) 8-27-34-20 adet grup düzeni (1) 8-9.sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 80 sayısı (17) 80 sayısı 2. değişikliği (1) 80 sayısı sürpriz (1) 808. hafta OneDrive tablolar penceresi (1) 809. HAFTA OneDrive Tablolar Penceresi (1) 9-10. sıralarda bulunan sayılar (1) 9-24-34-26 adet grup düzeni (1) 9-24-35-18 adet grup düzeni (1) 9-28-35-17 adet grup düzeni (1) 9. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 9. ve 10. gruptan çıkan grup düzeni (1) 99+1 (1) ABD sayısal oyunları (1) Abonelik sistemi (1) Akıl insana sermaye (1) Aklın insana oyun oynaması (1) Alışkanlık (1) Allah'a yaklaşmak (1) Altının menkul kıymetleştirilmesi (1) Anarşist hedefler (1) Ankara/Altındağ hoca (1) Antin kuntin yöntemler (1) Aritmetik tuşlama (1) Arz-Talep (1) Asal durumu (1) Asal sayı özel yorumu (1) Asal sayı parametre belirtme haftası (1) Asal sayılar yeni düzen planı (1) Asur ticaret kolonileri (1) Ayan olmak (1) Baba ocağı (1) Bak Allah'ın işine! (1) Bankalar (1) banko çıkacaktır (1) Basite indirgenmiş mantık (1) Başarılı insanın hayatı (1) Başarının ilk koşulu (1) Bavul dergisi (1) Bayramın 1. günü (1) Bilen abi (1) Bilgi üretim süreci fonksiyonu (1) Bilginin yanlış tasnifi (1) Bir aracı kumar unsuru yapan nedir? (1) Bir İstanbul gezisi (1) Bir umuttur yaşamak (1) Bir zorlukla beraber bir de kolaylık vardır (1) Bitcoin (1) Bizim yaptığımız iş nedir? (1) blog konusu (2) Bol entrikalı birezilya dizisi (1) Bülten başlangıç yazısı (5) Büyük balıklar (1) Büyük ikramiye nasıl kazanılır? (1) CTOTAL (1) Çıkacak sayılar tablosu revize başlangıcı (1) Çıkacak sayılar tablosundan ardışık çıkması (1) Çıkan sayılar anlatımı (1) Çıkma eğilimi (2) Çıkma ihtimali değerlendirmesi (1) Çıkma mantıkları (1) Çıkmayacak sayıları bulma çalışması (1) Değişim (1) Dem bu demdir; dem bu dem; gün bu gündür; gün bu gün (1) Derece durumundaki değişim (2) Derece farkları (1) Derece ortalama farkları (1) Derecelerin birbirilerinin yanında olma durumu (1) Derecelerin ortalamaları farkları yöntemi (2) Derecesi eksilecek sayı gibi yöntem üretmek (1) Derecesi sıfır olan sayı (3) Devlet demeye görsün onlara nonoşum (1) Devlet şirki kabul etmez (1) Deynekçi (1) Doğaya uyarlanmış kapitalizm (1) Domino etkisi (1) Döviz bürosu (1) Dümen suyu (1) Dümen suyuna gitme (1) Düşünce kurumsallaştırılması (1) Eğitim sistemi (1) En sonlarda bulunan asal sayı (1) En vefalı oyun (1) Erkeğin ve kadının yaşam sınırları (1) Etiket hakkında açıklama (1) Evrensel bilgi (1) Evrensel matematik (1) Evrim (1) Excel (1) Excel dosya kullanımı (1) Eyyamlama (1) Faizin varlığı (1) Filtreleme ve sıralama (1) Geçim derdi davası (1) Geçmiş geleceğin aynası mıdır? (1) Geometri-Matematik-Felsefe (1) Godiva (1) Gönül bağı (1) Görmezden gelme (1) Grup düzeni açıklama örneklemesi (1) Grup düzeni özel açıklama (1) Grup düzeni seçiminde dikkat edilmesi gereken nokta (1) Günah keçisi (1) Hacı hacıyı Mekke'de; hoca hocayı tekkede; deli deliyi dakikada bulurmuş (1) Halinizi mükellefiyetleriniz tayin etmiyorsa islam dairesinde kalamazsınız (1) Hattiler (1) Hayata nereden bakıyorsun? Neresindesin? (1) Hayırlı evlat (1) Hedef (2) Hemen tepki göstermemenin önemi (1) Hiç çıkmayacak sayı çalışması (1) Hiç sayı bilmeyen kuponlar (1) Hiçbir şey için geç değil; geç değil hiçbir şey için (1) Hizmet kusuru (1) İdealler ve hedefler (1) İktisat Tarihi (1) İlk bültenimiz (1) İlk işaret fişeği (1) İnançlı insan (1) İnsan neden zalim olur? (1) İnsanın öncelikli görev ve sorumlulukları (1) İnsanların zaaflarını kullanmak (1) İslam hukuku (1) İslam liderleri (1) İstihbarat (1) İstikrar (1) İstişare (1) İş yapış ve düşünüş şekillerinin değişmesi (1) İtin ayazında (1) İyilik tohumu (1) İyisini alıp kötüsünü bırakmak (1) İzleyenlerden gelen kuponlar (1) İzleyenlerden ricamız (1) Kaan Sarıaydın (1) kader (1) Kaderde yazan nedir? (1) Kap-kaç olayı (1) kapitalizm (1) Karşı duruş (1) Kasap bıçağı (1) Kaymaklı ekmek kadayıfı (1) Kaynatasızlar (2) Kazanan kupon (1) Kazanma olasılığı nedir? (1) Kazanmanın yolu (1) Kırılma noktası (1) Kırk adım (1) Kilit konum (1) Kilit sayılar (3) Kolay ve zor grup düzeni sıralaması (2) Kompozit sayı (13) Kör Allah'a nasıl bakarsa Allah'ta köre öyle bakar (1) Kripto para (1) Kumar (2) Kumar ekonomisi nedir? (1) Kur'an (1) Kurtarıcı (1) Kuşun hikayesi (1) Küçük günahlar ve beyaz yalanlar (1) Küresel sistem (1) Laf ola beri gele (1) Laiklik (1) Liyakat (1) Lütfi Bergen (1) Mahfi Eğilmez (1) Makul şüpheli (1) Marjinal fayda (1) Matematik köyü (1) Meleke nedir? (1) Merdiven basamağı anlatımı (1) Meslek nedir? (1) Müşteri sadakati (1) Neden hiç sayı bilmeden kazanmak gibi bir hedefiniz olsun? (1) Neden yazalım? (1) Neşet ertaş (1) Noter amca (1) Nusret'in dayısı (1) Olasılıklar çemberi (2) Olasılıklar çemberini daraltmak (1) Olaya tanıklık etmek (1) On numara giriş 101 (1) On numara şablon kullanımı (1) On numara taktik (1) On numarada yüksek isabet sağlamanın yöntemleri (1) On numaradan kaybetmemek için (1) OneDrive (2) Optimum (1) Ot dergisi (1) Otisabi (1) Otomatik şahit (1) Öncelikli amacımız (1) Özel durum (1) Özel mülkiyet ve sahiplik (1) Özgürlükler çemberi (2) Para kavramı (1) Paradoks (1) Paran çoksa kefil; vaktin çoksa şahit ol (1) Paylaşımcı olduğunuzu görelim (1) Pazartesi tutan kupon (1) Profesyonel oyuncular (1) RTOTAL (1) Rutin (1) Rüya (1) Sabırla çalışmak (1) Sabit derece düzeni eklendi (1) Sarı dolgu ve kalın punto (1) Satır toplam (1) Satranç (1) Sayıların ardışık çıkma durumları (1) sayının jeopolitik konumu (1) Sıra düzeni (1) Sıra düzeni kullanımı (1) Sıra düzeni nasıl şekillenmektedir? (1) Sonuç değerlendirmesi (40) Spekülasyon (1) Standart (1) Stratejik önem (1) Sudoku (2) Sudoku ile seçim yöntemi (1) Sütun derece toplamları eklendi (1) Sütun toplam (1) Şans faktörü (2) Şanslı sayılar kullanımı hazırlık (1) Şanslı Sayılar Sabit Grup Düzeni Tablosu (1) Şanslı sayıları tablosundan çıkmıştır (2) Şanslı sayıların kullanımı (7) Şaşırmış gibi yapma (1) Taassup (1) Tablo-1 açıklaması (1) Tablolar bilgilendirme (1) Tahmin değerlendirmesi (67) Talat Doğan (1) Tanım nedir? (1) Tarafımıza yöneltilen eleştiriler (1) Taşı parçalayan suyun gücü değil devamlılığıdır (1) Tek hedef (1) Tek rakibimiz THY (1) Tekrara düşmek (1) Telefon merkezi (1) Terzi kendi söküğünü dikemez (1) Tevhid (1) Total sütunu (3) Toyota tarzı üretim (1) Tüm yönleriyle (1) Uyku evreleri (1) Üçkağıt ekonomisi (1) Üretim optimizasyonu (1) Ürünlerimiz kendi imalatımızdır (1) Üzerime vazife olmayan işlere karışmam (1) varsayım (1) Varsayım anlatımı (1) Walkman (1) Yardım etmek (1) Yasa ile devlet ile şaka olmaz (1) Yatacak yeri olmayan kasaplar (1) Yazmaktaki amacımız nedir? (1) Yeni düzen (1) Yeni düzen ekleme planı (2) Yeni eklenen grup düzeni anlatımı (1) Yeni grup düzeni eklendi (1) Yeni grup düzeni kullanımı (1) Yeni parametre Sıra düzeni (1) Yeni yeni kapıların açılması (1) Yeni yöntem (1) Yoktan vareden Kûn feyekûn (3) Yumurta hesabı (1) Zebra ispinozu (1) Zonguldak/Tuncay Albayrak (1)
Copyright ©2018 Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.