Blogda Arama-Tarama

31 Ekim 2017 Salı

06/11/2017 796. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ %100

796. hafta on numara bültenimizi yazmaya devam edebiliriz. 795. hafta tahmin ve sonuç değerlendirme kısımlarını inceleyebilirsiniz. 795. hafta bültenimiz kadar başarılı bir bülten yazmaya çalışacağız.

Tanım nedir?

Bir blogda okuduğum yazı ve edindiğim izlenim çerçevesinde tecrübeler ile harmanlayıp bir yazı yazmak geçti aklımdan...

Anlatılmak istenen konuyu tam olarak anlatabilmek için bir tanım yapmak gerekecektir.
O konu yapılacak tanımın üzerine inşâ edilecektir.
Bunu yapmanın bir başka yolu da olmayacaktır.

Bir konu hakkında farklı kişilerin görüşleri vardır. Her biri konuya farklı tanımlar getirmektedir.
Bu tanım farklılıklarının sebebi nedir?

Görüş farklılıkları?
Bakış açısı?
Kabul edilen varsayımlar çerçevesinde oluşturulan tanımlar?
Tanımı yapanın değerleri?
Tanımı yapanın yaşadığı toplumun değerleri?


Bir konu için yapılacak bir tanım her türlü taraflı olacaktır.
Çünkü yukarıdaki veya daha farklı nedenlerden dolayı tanımın oluşturulması etkilenmiş olacaktır.

Görüş farklılıkları:

Dünya inşâ aşamasında farklı toplumların bir araya getirilmesi şeklinde dizayn edilmesi nedeni ile bu toplumlarda bulunan insanlarında herhangi bir konuda yapacağı tanımlar birbirinden farklı olacaktır.
Bunun nedeni tanım için ihtiyaç olan varsayımların oluşturulmasına etki eden faktörlerin taraflılığı olacaktır.
Tanım oluşturulurken eksik yönler tespit edilip eksikleri kapatmaya yönelik varsayımlar oluşturulacaktır. Tanımın omurgasını bu varsayımlar oluşturacaktır.

Bakış açısı:

Toplumların farklı olması nedeni ile her toplumun bir konuya bakış açıları, değerlendirmeleri, sonuca ulaşmaları, sonuçtan elde ettikleri verim de farklı olacaktır.
Bu nedenle toplumlar sürekli birbiri ile etkileşim halinde kalmak zorunda olacaktır.
Bir başka açıdan bir toplumdan edinilen yeni bir bakış açısı diğer topluma uyarlanmak zorunda kalınabilecektir.
Bir başka açıdan ise iyi taraflarını alıp kötü taraflarının alınmaması durumu vardır ki bu çok yanlış bir tutum olacaktır.
Burada hataya düşmemek için bakış açısının, tanımın, bilginin kökünün nereye uzandığına bakmak gerekecektir.
Buradan sonra konuyu dağıtmamak adına daha ayrıntısına girmeyeceğiz.
Özetle temelini insan görmeyen, insana hizmet görmeyen bir tanımdan da bilgiden de kimseye bir yarar gelmeyeceğini söyleyebiliriz.
İşe yaramayacağına karar vererek iyisini alıp kötüsünü bırakmak gibi bir gaflete de düşülmeyecektir.

Kabul edilen varsayımlar çerçevesinde oluşturulan tanımlar:
Varsayım oluşturulurken elde edilmesi gereken nedir?
sorusunu sormak gerekecektir. Buradan varsayım üzerinden tanıma ulaşmak gerekecektir.
İhtiyaç ve varsayım ilişkisinden yukarıda bahsetmiştik.

Tanımı yapanın değerleri:

Tanımı yapanın değerli kabul ettikleri onun ihtiyaçlarını belirleyecektir.
Hiçbir zaman bütün toplumları kuşatan bir tanım gerçekleşmeyecektir.
Çünkü işe başlarken bütün toplumları kuşatan (evrensel) bir matematik ile yola çıkmak zorundadır.
Hesabın bir noktasından sonra tanımı yapan kendi değerlerini işin içine katmak zorunda kalacaktır.
Bu aşamadan sonra bütün toplumları kuşatacak bir tanım yapması kendi bulunduğu toplumun faydasını gözetmemesi nedeni ile anlamsız bir çalışma olacaktır.
Bir anlamda bütün toplumları kuşatacak bir tanım yapması toplumların farklı olması nedeni ile hiçbir toplumun işine yaramayacaktır.


Tanım yapanın yaşadığı toplumun değerleri:

Yukarıda evrensel bilgiyi belirli bir aşamaya getirdikten sonra varsayım ile kırılma yaşayacaktır.
İşte bu kırılma noktasından sonra her toplum bu bilgiden kendi payına olanı almalıdır.
Buradan sonra edilecek bilgi kaç farklı toplumun işine yarayacaktır?
Kaç çeşit bilgi üretilecektir?
Bir noktadan çıkan ışın sayısı kadar diyebiliriz.
İş bu kırılma noktasının neresi olduğunu tespit etmekte olacaktır.
Bu kırılma noktasından sonra alınacak bilgi, varsayım, adına her ne derseniz deyin, bunları o aşamaya getiren kişinin toplumun değerleri benimsenmiş olacaktır.
Böyle bir şeyin gerçekleştiğini varsayalım.
Bu varsayım, bilgi, konu alan toplum için özünü kaybetmeden hayatını devam ettirmesini sağlayacak mıdır?
Sorusunu sormak gerekecektir.
Buraya kadar bu sorunun cevabının hayır olacağını söyleyebiliriz.

Bilimde bu konulara tanım yapanlar çok dikkat etmektedir. Fakat ince eleyip sık dokumakta özen gösterilmemesi durumunda bir toplumun bir başka topluma evrilmesi gözlemlenebilmektedir.
Yapılmak istenen de bu değil midir?

Kaynaklardan bir konu hakkında araştırma yapalım.

İlk olarak bakmamız gereken konu hakkında yapılan tanımlar olacaktır.
İlk karşımıza çıkacak olanda farklı toplumlardan farklı bilim adamlarının tanımları olacaktır.
Tanım farklılıklarının nedenlerini yukarıda anlattığımız sebeblere bağlayabiliriz.

Bizim yapmak istediğimiz konuya bir tanım getirmek veya oluşturulmuş tanımlardan birini alarak işimizi görmektir.
Tanımların hangisini seçeceğimize nasıl karar vereceğiz?
Hedef-varsayım arasındaki ilişki doğru kurulması durumunda seçilmesi gereken tanım bulunabilir. Buradan çıkan sonuç ile hangi tanımın kullanılması gerektiğine karar verilebilir.

Elde edilen tanım ne işe yarayacaktır?
Bu tanım kullanılarak yeni bilgiler üretme imkanı vardır.
Bir toplumun inşâsı bu noktan itibaren başlayacaktır diyebiliriz.
Buradan sonra toplumun örf, adet, gelenek, görenek, teammül, alışkanlık gibi konuları devreye girerek tanımın gelişmesi sağlanacaktır.

Bir başka yaklaşım ile şunu da yapmak mümkündür.
Bir toplumda oturmuş kanunların kopyasını alıp bir başka topluma getirilebilir. Uygulamada basit ve pratiktir. Bundan sonrasına ise yukarıda bahsettiğimiz konulara uyarlayarak yola devam edilebilir.
Basittir ve sonuca çabuk ulaşılır.

Buradan sonrasına ise çeşitli kaynaklarda yapılan eleştirilere ulaşabilirsiniz. Gerçekleşen olaylar ile çekilen sancıları gözlemlemek mümkündür.
Toplumun kabul edip etmeyeceği veya sindirebileceği ise farklı bir tartışma konusudur.

***

Öte yandan birde mikro açıdan değerlendirilerek anlatılmak istenen bir konu için tanım yapmak gerekecektir.
Öncelikle hedef belirlenmeli ve hedefe uyumlu tanım belirlenmelidir.
İkisinin ortasında tanımdan yola çıkılarak hedefe ulaşılacak aşamalar anlatılmalıdır.

Bu konu bir araç işlevi görecek ve kullananın işine yarayacaktır.
Bilgi üretim süreci fonksiyonunu bu şekilde yerine getirmiş olacaktır.
Yoksa laf ola beri gele bir yazının kimseye bir yararı olmayacaktır.
Yazı yazma işini kendine uğraş edinen bir kişi bu konuları daha başlamadan önce araştırması, öğrenmesi gerekecektir. Kervan yolda düzelir mantığı yorucu olacaktır.

Anlattığımız düzen bir kitap editörünün işini anlatmaktadır. Bir yayınevinde editörlük yapmadan gözlemlerimiz sonucunda elde ettiğimiz bilgileri yazdık. Elbette ki editörlük işini kendine meslek edinmiş bir kişinin makale-kitap yazma işine bakış açısı daha profesyonel olacaktır.

Kör Allah'a nasıl bakarsa Allah'ta köre öyle bakar.
Sözü geldi birden aklıma.
Bir şeyden alınacak verim o işe gösterilen özen ile doğru orantılı olacaktır.
Bu bir kitap olabilir,
blog olabilir,
gazete de yazmak olabilir.
Harcanılan emek mecra ne olursa olsun mutlaka karşılığını bulacaktır.

***

Bir başka açıdan isimlendirme, sıfatlandırma da tanımla yakın fonksiyonları yerine getirecektir. Tanımın yardımcılarıdır diyebiliriz.
Bir şeye ne isim verilmesi gerekiyorsa onu başlangıçta doğru bir şekilde vermek gerekecektir.
Çünkü insana eşyanın ismi öğretildi denilmektedir.
Bundan sonra yapılacak tanımlar bu isimler üzerine inşâ edileceği sabitlenmiştir.
İnsan, insandır, nebat nebat...
Bu iki ismin farklı nesnelere verilmesi durumunda önceden yazılmış hedeflere ulaşmak mümkün olmayacaktır.
Evet yanlış okumadınız önceden yazılmış hedefler yazdım.
Bunun nedeni şudur;
Bir insanın kendisine bir hedef belirlediğini varsayalım.
Bu hedef yüksek ihtimal daha önce bir başkası tarafından başarıya ulaştırılmıştır.
Hiç denenmemiş bir hedef olsun.
Bu hedefin bile insanın kaderine yazıldığını söyleyebiliriz.
Buradan yola çıkarak hedefin iki türlü olabileceğini söyleyebiliriz.

1) Bu hedefi daha önce bir başkası veya daha fazla kişi başarıya ulaştırmıştır.
2) Bu hedefin hiç denenmemiş olması durumunda ise insanın kaderinde yazıldığını söyleyebiliriz.

İnsana nebat sıfatı verip onun yasalarını insana uygulamak durumunda insanı insan kabul edip önceden yazılmış hedeflere ulaşmasını beklemek hayal olacaktır.


Böyle bir imkan başka bir canlıya tanınmış mıdır?
Hayır diyebiliriz.
Çünkü insan eşref-i mahlukattır.


Bu yazıyı yazmamızda katkısı bulunan grisayfalar.com blog yazarı Kaan Karadeniz Bey'e ve her zaman cesaret veren, desteğini hissettiğimiz kadınlara teşekkürü borç biliriz.


796. haftada çıkan sayıların yerlerini tablomuzdan vererek diğer durumlarını inceleyeceğiz.


06/11/2017 796. HAFTA İÇİN ON NUMARA TAHMİNİ
796 hafta on numara tahmin değerlendirme tablosu


Tahmin değerlendirmesi:

795. haftada çıkan sayılar ile birlikte sayıların yeni durum ve konumlarını inceleyebilirsiniz.
Çıkacak düzenlerin üzerine tahminlerimizi yazacağız.
795. hafta ile birlikte oluşan yeni durum için tahminlerimizi yazacağız.

Öncelikle tablonun genelinde derecelerin nasıl dağıldığını incelemek gerekecektir.
En yüksek ve en düşük dereceler tablonun neresinde bunlara bakıp çıkacak sayılar için kararlar verilebilir.

Derece farkları ortalaması yöntemine göre sayı çıkacak veya çıkmayacak gruplar tespit edilebilir.

Gruplardan çıkacak sayılara derece, sıra, asal durumu, vd. durumlarına göre karar verilebilir.

Sütunlarda bulunan sayıların derecelerine göre derece farkları ortalaması yöntemi uygulanabilir.

En yüksek derecelerin bulunduğu grupları derece toplamı ile diğer grupları derece toplamları arasında mukayese yapılabilir.

Derece toplamları birbirine yakın gruplar arasında mukayese yapılabilir.

Yukarıda başlıklar halinde verdiğimiz konuların kullanımlarını önceki hafta bültenlerimizde ayrıntılı anlattık. Bu anlatımlara fihrist bölümünden ilgili konulara ulaşabilirsiniz.

Başlıklar halinde verdiğimiz konuların 796. hafta tahmin tablosunu kullanarak incelemesini yapacağız.

Derece farkları ortalaması yöntemine göre:
36 derece toplamını alan 5 ve 6.grup için;
İki grupta da 7 derece değeri vardır.
5.grupta 5 derece değeri 6.gruptan fazladır.
5.grupta 2 derece değeri 6.gruptan fazladır.
6.grupta 1 derece değeri vardır 5.grupta yoktur.

5.grupta 7 derece değerine yakın 5 derece değerine ait sayının ve 2 derece değerinin fazla olması nedeni ile 6.gruptan daha fazla sayı çıkacaktır.
6.grupta 1 derece değerinin olması 5.grupta olmaması nedeni ile 6.gruptan daha fazla sayı çıkacağı desteklenmektedir.
7 derece değerini içermesi nedeni ile iki gruptan da mutlaka sayı çıkacaktır.

Diğer gruplar içinde derece durumlarına göre benzer çıkarımları yapabilirsiniz.


Bir önceki haftanın çıkan sayıları:

1 5 17 19 21 22 24 26 29 32 34 37 38 43 44 45 48 59 60 63 76 79

Yukarıdaki tablodan 3-4 aralığında adette sayı çıkacaktır.

Bu sayılar arasında derecesi en yüksek sayılardan çıkmayacağını söyleyebiliriz.
Derecesi 1-2-3-4 olan sayılardan çıkabilir durum ve konumlarına göre kararlarınızı verebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta bu tabloda bulunan sayılardan derecesi yüksek olan sayılar çıkmıştır. Bu şekilde oluşturacağınız varsayımlar ile sayılarınızı kolayca seçebilirsiniz.
Bu sayıların hangisi olacağına tahmin tablosundan karar verebilirsiniz.

Bu sayıların arasından çıkacak sayıları belirledikten sonra kalan sayıları çıkmayacak sayı olarak belirlemeniz gerekecektir.


Çıkacak sayılar tablosu:

Şanslı sayılar kullanımını bloglarımızda anlattık.
Burada bulunan sayıları kullanarak çıkacak sayılar konusunda fikir edinebilirsiniz.

796. hafta için çıkacak sayılar tablosunu buradan indirebilirsiniz.
Şanslı sayılar tablosu:

Şanslı sayılar kullanımını bloglarımızda anlattık.
Burada bulunan sayıları kullanarak çıkacak sayılar konusunda fikir edinebilirsiniz.

54433 2 6 7 8 14 16 22 23 25 26 27 35 50 51 56 61 65 68 69 73 74 78
63332 7 8 9 11 12 13 14 17 19 24 29 31 33 36 44 47 51 53 56 66 72 78
54333 2 3 5 8 9 10 17 20 24 28 32 42 45 49 50 51 52 55 64 74 76 78
54332 5 8 10 15 16 18 21 26 28 30 33 39 46 49 50 51 52 53 54 62 64 74
44333 5 7 9 10 19 23 35 37 40 43 44 46 51 52 54 55 60 61 62 70 74 75


Şanslı sayılar sabit grup düzeni tablosu:

Bu düzenin kullanımını fihrist kısmından bulabilirsiniz.


şanslı sayılar sabit grup düzenleri

GRUP DÜZENİ:TABLO-1:

1 44333
2 54332
3 43333
4 54333
5 44433
6 54432
7 54433
8 64332
9 55432
10 64432
11 54422

TABLO-2:

1 44333
2 54332
3 43333
4 54333
5 44433
6 44332
7 54432
8 44432
9 54433
10 53333
11 53332
12 55432
13 64332
14 64432
15 55332
16 65332
17 55322
18 54422
19 44442
20 64322
21 43332
22 33333
23 54442
24 64422
25 44422
26 44443
27 66331

TABLO-3:

1 54442
2 65432
3 65222
4 64422
5 65422
6 73322
7 44422
8 64333
9 74322
10 44443
11 55222
12 74332
13 53322
14 66432
15 66421
16 64442
17 65532
18 65333
19 66332
20 74222
21 74422
22 55442
23 64441
24 84332
25 44322
26 66331
27 75222
28 75332
29 55433
30 63222
31 74432
32 64431
33 55522
34 54443
35 84322

TABLO-4:

1 54442
2 65432
3 65222
4 64422
5 65422
6 73322
7 44422
8 64333
9 74322
10 44443
11 55222
12 74332
13 53322
14 66432
15 66421
16 64442
17 65532
18 65333
19 66332
20 74222
21 74422
22 55442
23 64441
24 84332
25 44322
26 66331
27 75222
28 75332
29 55433
30 63222
31 74432
32 64431
33 55522
34 54443
35 84322


11-27-35-35 adet grup düzeni:

Bu adetlerdeki grup düzeni daha önce bir bültende yine denk gelmiştir o bülteni bularak iki bülten arasında karşılaştırma yapabilir benzer yönlerini bulabilirsiniz.


Sıra düzeni:

Bu tablomuz ile ilgili açıklamaları fihrist bölümünde yer alan başlıklar arasında bulabilirsiniz. Bültenlerde ve yeni parametrelerde önemli olan açıklamalar eklenmiştir.
Bu düzen ile ilgili olarak sabit tablomuzu aşağıda bulabilirsiniz.

sıra düzeni sabit tablosu

Kolay ve zor grup düzeni:

Bu düzenin kullanımını geçen haftaki bültenimizde anlatmıştık.

kolay ve zor grup düzeni sıralaması

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.


06/11/2017 796. HAFTA İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

796. hafta on numara büyük ikramiyesi 4 kişiye çıkmıştır. Bültenimizin sonuç değerlendirmesi kısmında çıkan sayıların durum ve konumlarını inceleyeceğiz.

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY - KOCAELİ / İZMİT - KOCAELİ / İZMİT - MUĞLA / MARMARİS il ve ilçelerine çıkmıştır.

Kocaeli/İzmit 2 kez büyük ikramiye kazanmıştır. Büyük ihtimal ile iki kolonu da düzenleyen aynı kişidir.
Sürekli kazanan il ve ilçelerde profesyonel sayısal oyuncuların bulunduğunu görüyoruz.

Muğla zaten sayısal oyunlarda sürekli kazanan iller arasında Bodrum, Marmaris sürekli bu ilçelere çıkmaktadır.

80 sayısı için çıkmasını düşünmediğimiz için bir değerlendirme yapmamıştık. 797. haftada durumunu inceleyeceğiz.


796. haftada çıkan sayıların yerlerini tablomuzdan vererek diğer durumlarını inceleyeceğiz.


06/11/2017 796. HAFTA İÇİN ON NUMARA SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
796 hafta on numara sonuçları değerlendirme tablosu


Sonuç değerlendirmesi:

Çıkan sayıların durum ve konumlarını sonuç değerlendirme tablosundan inceleyebilirsiniz.

Basit bir mantıkla 1-2.gruplarda bulunan sayılardan 4-10. sütunlarda bulunan toplam 13 sayıdan 9 tanesi çıkmıştır.

Burada bulunan sayıların durumlarını incelediğimizde öncelikle bu sayıların çıkacağına karar vermek zor olacaktır. İşte sayılar böyle zor karar verilebilecek yerlerden çıkmaktadır.
Bu konuda bir yazı yazmayı planlamaktayız.
Çıkan sayılar bazen kolay yerlerden çıkabilirken bazen de zor yerlerden çıkabilmektedir.
Her zaman kolay veya her zaman zor yerlerden çıkma gibi bir durum bulunmamaktadır.
Hangisinden çıkacağı konusunda tahmin yapmak önemlidir.

Çıkan sayıların belirli gruplarda kümelenmesi tahmin açısından bir bakıma zor bir bakıma kolay olacaktır.
Eğer fazla sayı çıkacak grupları tahmin edebilirseniz ki olağan durumu incelemek gerekecektir avantaj olacaktır.
Eğer sayılar gruplardan fazla çıkmayarak tablonun geneline dağılacak olursa ki bu her zaman gerçekleşen bir durum değildir dezavantaj olacaktır.


Bir önceki haftanın çıkan sayılarının değerlendirilmesi:

795. hafta çıkan sayıları:
1 5 17 19 21 22 24 26 29 32 34 37 38 43 44 45 48 59 60 63 76 79
Sayıları yeniden çıkma eğilimi göstermiştir.
Bu sayıların 796. haftadaki derecelerini ve konumlarını incelediğinizde neden yeniden çıkma eğilimi gösterdiğini anlayabilirsiniz.

21 Bunda bir numara yok,
48 Derecesi 7 olan kilit sayı,
79 Sıra düzenine göre sonda olan kilit sayı,

Sayıların tamamı kilit konumda değerlendirilirken bazı zaman çıkan sayılardan 1-2 tanesi kilit konumda olmayabilecektir. Ama genellikle bir konuda kritik konumda olacaktır.


Çıkmasını beklediğimiz sayılar:

2-28-51-71-79 sayılarıdır.

13-23-48 sayılarının çıkması beklenmeyen bir durum oldu.

İşte bu nedenle bu sayılar kilit konumdadır diyebiliriz.


Çıkacak sayılar tablosu:

Çıkan sayılar çıkacak sayılar tablosundan 19-3 kombinasyonu ile çıkmıştır.
Çıkan sayılar 2-3'lü gruplar ile tam istenilen şekillerde çıkmıştır.

Bu tablodan çıkan sayıların ilk sıralarda bulunan sayılardan çıkmasını beklemekteyiz. Fakat bazı zamanlarda sayılar en son sıralarda bulunan sayılardan veya değişik yerlerden çıkabilmektedir. Sayıların bu tablodan çıkış mantıkları ile ilgili düzenleri ilerleyen zamanlarda bültenlere ekleyeceğiz.


TABLO-1:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 5 50 4  ÇİFT  KMPZT
2 77 9 3  TEK  KMPZT
3 13 68 3  ÇİFT  KMPZT
4 71 80 3  ÇİFT  KMPZT
5 14 46 2  ÇİFT  KMPZT
6 4 62 4  ÇİFT  KMPZT
7 66 41 3  TEK  ASAL
8 70 31 2  TEK  ASAL
9 65 25 3  TEK  KMPZT
10 75 6 4  ÇİFT  KMPZT
11 8 12 5  ÇİFT  KMPZT
12 55 16 3  ÇİFT  KMPZT
13 72 8 3  ÇİFT  KMPZT
14 48 10 4  ÇİFT  KMPZT
15 74 11 4  TEK  ASAL
16 2 35 3  TEK  KMPZT
17 6 69 4  TEK  KMPZT
18 38 60 3  ÇİFT  KMPZT
19 60 63 2  TEK  KMPZT
20 7 72 4  ÇİFT  KMPZT
21 51 54 3  ÇİFT  KMPZT
22 21 36 3  ÇİFT  KMPZT
23 45 28 2  ÇİFT  KMPZT
24 62 79 3  TEK  ASAL
25 69 47 2  TEK  ASAL
26 18 19 5  TEK  ASAL
27 33 73 1  TEK  ASAL
28 59 53 1  TEK  ASAL
29 68 29 4  TEK  ASAL
30 11 34 3  ÇİFT  KMPZT
31 32 21 2  TEK  KMPZT
32 49 66 1  ÇİFT  KMPZT
33 20 17 3  TEK  ASAL
34 73 70 3  ÇİFT  KMPZT
35 53 75 4  TEK  KMPZT
36 57 49 3  TEK  KMPZT
37 78 20 2  ÇİFT  KMPZT
38 80 55 6  TEK  KMPZT
39 19 42 4  ÇİFT  KMPZT
40 29 56 3  ÇİFT  KMPZT
41 31 59 2  TEK  ASAL
42 37 38 5  ÇİFT  KMPZT
43 16 4 3  ÇİFT  KMPZT
44 17 7 2  TEK  ASAL
45 40 27 3  TEK  KMPZT
46 63 45 2  TEK  KMPZT
47 10 5 5  TEK  ASAL
48 25 44 3  ÇİFT  KMPZT
49 26 18 5  ÇİFT  KMPZT
50 41 61 4  TEK  ASAL
51 42 30 2  ÇİFT  KMPZT
52 58 40 5  ÇİFT  KMPZT
53 61 65 3  TEK  KMPZT
54 12 23 6  TEK  ASAL
55 22 77 1  TEK  KMPZT
56 27 24 3  ÇİFT  KMPZT
57 34 32 2  ÇİFT  KMPZT
58 46 15 4  TEK  KMPZT
59 52 58 3  ÇİFT  KMPZT
60 3 3 1  TEK  ASAL
61 44 78 3  ÇİFT  KMPZT
62 64 52 7  ÇİFT  KMPZT
63 1 26 8  ÇİFT  KMPZT
64 39 39 1  TEK  KMPZT
65 54 14 3  ÇİFT  KMPZT
66 9 71 0  TEK  ASAL
67 15 33 2  TEK  KMPZT
68 23 1 2  TEK  BİRİM
69 43 22 5  ÇİFT  KMPZT
70 47 51 5  TEK  KMPZT
71 50 74 1  ÇİFT  KMPZT
72 56 76 3  ÇİFT  KMPZT
73 67 43 5  TEK  ASAL


TABLO-2:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 24 2 1  ÇİFT  ASAL
2 28 48 7  ÇİFT  KMPZT
3 30 57 2  TEK  KMPZT
4 35 64 2  ÇİFT  KMPZT
5 36 37 9  TEK  ASAL
6 76 13 6  TEK  ASAL
7 79 67 4  TEK  ASALÇıkan sayılar:

2 7 8 9 10 11 13 15 18 21 23 28 39 41 47 48 51 54 61 66 71 79
796. haftada bir önceki haftanın çıkan sayılarından 3 tane çıkmıştır. Duruma göre bu sayılardan seçimlerinizi yapabilir veya tamamını eleyebilirsiniz.

Bir sayının derecesi düşük ve çok yüksek ise o sayının yeniden çıkma ihtimali vardır.
796. haftada bir önceki haftada çıkan sayılardan 3 tane sayı yeniden çıkmıştır. Bu sayıların hangisi olduğunu tespit edip derece durumlarını inceleyebilirsiniz.

Bir haftada bir önceki haftada çıkan sayılardan az adette sayı çıkması bu sayıların önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bu sayılar arasında kilit konumda olan sayılar vardır. Bu sayıları inceleyerek kilit konumda olup olmadıklarına karar verip seçimlerinizde kullanabilirsiniz.


Grup düzeni:

54332
1.GRUP-6 1.GRUP-4 1.GRUP-7 1.GRUP-9 2.GRUP-6 2.GRUP-9 2.GRUP-10 2.GRUP-5 2.GRUP-4 3.GRUP-4 3.GRUP-2 3.GRUP-7 4.GRUP-8 5.GRUP-8 5.GRUP-10 5.GRUP-4 6.GRUP-5 6.GRUP-6 7.GRUP-6 7.GRUP-7 8.GRUP-2 8.GRUP-9
Grup ve sıra düzeni ile çıkmıştır.
54332 grup düzeni şanslı sayılar tablosunda çıkmıştır.

Bu grup düzenini TABLO-1-2 2. sırada görebilirsiniz.54332 grup düzeninin kolay ve zor grup düzenleri tablosundan yerini bularak kolay veya zor bir grup düzeni olup olmadığını görebilirsiniz.
Kolay ve zor grup düzenleri tablosunda 17. sırada yer almaktadır.
Grup düzenleri açısından ileri sıralarda çıkması zor bir düzenle çıktığını gösterir.

On numara için grup düzenlerinin keskin bir ağırlığı bulunmamaktadır. 54332 grup düzeninin değerleri yüksek olsa da ona yakın değerleri içeren grup düzenlerini doğru gruplara atama yaptığınızda dahi sonuç almanız mümkündür.
1-1 aynı grup düzenini seçmeniz doğru olasılık çemberini işaretlediğiniz anlamına gelecektir.
Bu şekilde yapacağınız bir seçimler oluşturacağınız sayılar mutlaka kazandıracaktır.

Çıkan sayıların grup düzeninin zor bir yerden çıkmasına rağmen 5 kişi bilmiştir.
Buna rağmen soldan ilk 3 grup düzeni değerini doğru gruplara yerleştirmek verim alınmasını sağlayacaktır.


Derece düzeni:

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
1-3-4-5-4-2-2-1-0-0
796. haftada on numarada 2-3-4 derecelerinden 13 adet sayı çıkmıştır.


Adres düzeni:

23-28-41-42-43-45-52-56-61-62-66-67-71-73-77-84-85-91-92-98-102-105

Çıkan sayılar konumları açısından bu adresler ile çıkmıştır.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

FİHRİST-Blogdaki Konular

%100 başarı (1) %100 çıkacaktır (52) 1-1-1. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 1-2-2. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 1. sıra düzeninden çıkan hafta (4) 1+99 (1) 10-23-34-21 adet grup düzeni (1) 10-27-35-16 adet grup düzeni (2) 11 sayısı (1) 11-24-35-18 adet grup düzeni (1) 11-26-35-17 adet grup düzeni (1) 12. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 12. sıradaki sıra düzeninden çıkan hafta (1) 13-9 kombinasyonu (1) 19. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 19. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 2-2. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 2-3 ve 3. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 2. ara verme başlangıç blogu (1) 2. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 2. sıradaki sıra düzeni çıktı (1) 20-2 kombinasyonu (1) 2018 yılı ilk bülten (1) 24. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 3-20-34-26 adet grup düzeni (1) 3-21-34-26 adet grup düzeni (1) 3-22-34-26 adet grup düzeni (1) 3-25-34-26 adet grup düzeni (1) 3. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 38. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 4-17-4-18 adet grup düzeni (1) 4-20-34-26 adet grup düzeni (2) 4-23-33-18 adet grup düzeni (1) 4-24-34-26 adet grup düzeni (1) 4-25-34-26 adet grup düzeni (2) 4-3-2'li gruplar (1) 4-8-8. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 4. sanayi devrimi (1) 4.sıra düzeninden çıkan hafta (1) 5-24-34-26 adet grup düzeni (1) 5-26-34-26 adet grup düzeni (2) 5-27-35-16 adet grup düzeni (1) 5. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 53 sayısı (8) 54332 gurp düzeni (1) 55432 grup düzeni (1) 6-20-34-25 adet grup düzeni (1) 6-6. sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 6-7-8 sayı bilen kuponlar (1) 7-19-34-26 adet grup düzeni (1) 7-24-33-19 adet grup düzeni (1) 7-26-35-17 adet grup düzeni (1) 7-27-35-16 adet grup düzeni (1) 7-27-35-19 adet grup düzeni (1) 7. sıra düzeninden çıkan hafta (2) 8-22-34-19 adet grup düzeni (1) 8-23-34-26 adet grup düzeni (1) 8-25-35-18 adet grup düzeni (1) 8-26-34-19 adet grup düzeni (1) 8-27-34-20 adet grup düzeni (1) 8-9.sıradaki grup düzeni çıkmıştır (1) 80 sayısı (17) 80 sayısı 2. değişikliği (1) 80 sayısı sürpriz (1) 808. hafta OneDrive tablolar penceresi (1) 809. HAFTA OneDrive Tablolar Penceresi (1) 9-10. sıralarda bulunan sayılar (1) 9-24-34-26 adet grup düzeni (1) 9-24-35-18 adet grup düzeni (1) 9-28-35-17 adet grup düzeni (1) 9. sıra düzeninden çıkan hafta (1) 9. ve 10. gruptan çıkan grup düzeni (1) 99+1 (1) ABD sayısal oyunları (1) Abonelik sistemi (1) Akıl insana sermaye (1) Aklın insana oyun oynaması (1) Alışkanlık (1) Allah'a yaklaşmak (1) Altının menkul kıymetleştirilmesi (1) Anarşist hedefler (1) Ankara/Altındağ hoca (1) Antin kuntin yöntemler (1) Aritmetik tuşlama (1) Arz-Talep (1) Asal durumu (1) Asal sayı özel yorumu (1) Asal sayı parametre belirtme haftası (1) Asal sayılar yeni düzen planı (1) Asur ticaret kolonileri (1) Ayan olmak (1) Baba ocağı (1) Bak Allah'ın işine! (1) Bankalar (1) banko çıkacaktır (1) Basite indirgenmiş mantık (1) Başarılı insanın hayatı (1) Başarının ilk koşulu (1) Bavul dergisi (1) Bayramın 1. günü (1) Bilen abi (1) Bilgi üretim süreci fonksiyonu (1) Bilginin yanlış tasnifi (1) Bir aracı kumar unsuru yapan nedir? (1) Bir İstanbul gezisi (1) Bir umuttur yaşamak (1) Bir zorlukla beraber bir de kolaylık vardır (1) Bitcoin (1) Bizim yaptığımız iş nedir? (1) blog konusu (2) Bol entrikalı birezilya dizisi (1) Bülten başlangıç yazısı (5) Büyük balıklar (1) Büyük ikramiye nasıl kazanılır? (1) CTOTAL (1) Çıkacak sayılar tablosu revize başlangıcı (1) Çıkacak sayılar tablosundan ardışık çıkması (1) Çıkan sayılar anlatımı (1) Çıkma eğilimi (2) Çıkma ihtimali değerlendirmesi (1) Çıkma mantıkları (1) Çıkmayacak sayıları bulma çalışması (1) Değişim (1) Dem bu demdir; dem bu dem; gün bu gündür; gün bu gün (1) Derece durumundaki değişim (2) Derece farkları (1) Derece ortalama farkları (1) Derecelerin birbirilerinin yanında olma durumu (1) Derecelerin ortalamaları farkları yöntemi (2) Derecesi eksilecek sayı gibi yöntem üretmek (1) Derecesi sıfır olan sayı (3) Devlet demeye görsün onlara nonoşum (1) Devlet şirki kabul etmez (1) Deynekçi (1) Doğaya uyarlanmış kapitalizm (1) Domino etkisi (1) Döviz bürosu (1) Dümen suyu (1) Dümen suyuna gitme (1) Düşünce kurumsallaştırılması (1) Eğitim sistemi (1) En sonlarda bulunan asal sayı (1) En vefalı oyun (1) Erkeğin ve kadının yaşam sınırları (1) Etiket hakkında açıklama (1) Evrensel bilgi (1) Evrensel matematik (1) Evrim (1) Excel (1) Excel dosya kullanımı (1) Eyyamlama (1) Faizin varlığı (1) Filtreleme ve sıralama (1) Geçim derdi davası (1) Geçmiş geleceğin aynası mıdır? (1) Geometri-Matematik-Felsefe (1) Godiva (1) Gönül bağı (1) Görmezden gelme (1) Grup düzeni açıklama örneklemesi (1) Grup düzeni özel açıklama (1) Grup düzeni seçiminde dikkat edilmesi gereken nokta (1) Günah keçisi (1) Hacı hacıyı Mekke'de; hoca hocayı tekkede; deli deliyi dakikada bulurmuş (1) Halinizi mükellefiyetleriniz tayin etmiyorsa islam dairesinde kalamazsınız (1) Hattiler (1) Hayata nereden bakıyorsun? Neresindesin? (1) Hayırlı evlat (1) Hedef (2) Hemen tepki göstermemenin önemi (1) Hiç çıkmayacak sayı çalışması (1) Hiç sayı bilmeyen kuponlar (1) Hiçbir şey için geç değil; geç değil hiçbir şey için (1) Hizmet kusuru (1) İdealler ve hedefler (1) İktisat Tarihi (1) İlk bültenimiz (1) İlk işaret fişeği (1) İnançlı insan (1) İnsan neden zalim olur? (1) İnsanın öncelikli görev ve sorumlulukları (1) İnsanların zaaflarını kullanmak (1) İslam hukuku (1) İslam liderleri (1) İstihbarat (1) İstikrar (1) İstişare (1) İş yapış ve düşünüş şekillerinin değişmesi (1) İtin ayazında (1) İyilik tohumu (1) İyisini alıp kötüsünü bırakmak (1) İzleyenlerden gelen kuponlar (1) İzleyenlerden ricamız (1) Kaan Sarıaydın (1) kader (1) Kaderde yazan nedir? (1) Kap-kaç olayı (1) kapitalizm (1) Karşı duruş (1) Kasap bıçağı (1) Kaymaklı ekmek kadayıfı (1) Kaynatasızlar (2) Kazanan kupon (1) Kazanma olasılığı nedir? (1) Kazanmanın yolu (1) Kırılma noktası (1) Kırk adım (1) Kilit konum (1) Kilit sayılar (3) Kolay ve zor grup düzeni sıralaması (2) Kompozit sayı (13) Kör Allah'a nasıl bakarsa Allah'ta köre öyle bakar (1) Kripto para (1) Kumar (2) Kumar ekonomisi nedir? (1) Kur'an (1) Kurtarıcı (1) Kuşun hikayesi (1) Küçük günahlar ve beyaz yalanlar (1) Küresel sistem (1) Laf ola beri gele (1) Laiklik (1) Liyakat (1) Lütfi Bergen (1) Mahfi Eğilmez (1) Makul şüpheli (1) Marjinal fayda (1) Matematik köyü (1) Meleke nedir? (1) Merdiven basamağı anlatımı (1) Meslek nedir? (1) Müşteri sadakati (1) Neden hiç sayı bilmeden kazanmak gibi bir hedefiniz olsun? (1) Neden yazalım? (1) Neşet ertaş (1) Noter amca (1) Nusret'in dayısı (1) Olasılıklar çemberi (2) Olasılıklar çemberini daraltmak (1) Olaya tanıklık etmek (1) On numara giriş 101 (1) On numara şablon kullanımı (1) On numara taktik (1) On numarada yüksek isabet sağlamanın yöntemleri (1) On numaradan kaybetmemek için (1) OneDrive (2) Optimum (1) Ot dergisi (1) Otisabi (1) Otomatik şahit (1) Öncelikli amacımız (1) Özel durum (1) Özel mülkiyet ve sahiplik (1) Özgürlükler çemberi (2) Para kavramı (1) Paradoks (1) Paran çoksa kefil; vaktin çoksa şahit ol (1) Paylaşımcı olduğunuzu görelim (1) Pazartesi tutan kupon (1) Profesyonel oyuncular (1) RTOTAL (1) Rutin (1) Rüya (1) Sabırla çalışmak (1) Sabit derece düzeni eklendi (1) Sarı dolgu ve kalın punto (1) Satır toplam (1) Satranç (1) Sayıların ardışık çıkma durumları (1) sayının jeopolitik konumu (1) Sıra düzeni (1) Sıra düzeni kullanımı (1) Sıra düzeni nasıl şekillenmektedir? (1) Sonuç değerlendirmesi (40) Spekülasyon (1) Standart (1) Stratejik önem (1) Sudoku (2) Sudoku ile seçim yöntemi (1) Sütun derece toplamları eklendi (1) Sütun toplam (1) Şans faktörü (2) Şanslı sayılar kullanımı hazırlık (1) Şanslı Sayılar Sabit Grup Düzeni Tablosu (1) Şanslı sayıları tablosundan çıkmıştır (2) Şanslı sayıların kullanımı (7) Şaşırmış gibi yapma (1) Taassup (1) Tablo-1 açıklaması (1) Tablolar bilgilendirme (1) Tahmin değerlendirmesi (67) Talat Doğan (1) Tanım nedir? (1) Tarafımıza yöneltilen eleştiriler (1) Taşı parçalayan suyun gücü değil devamlılığıdır (1) Tek hedef (1) Tek rakibimiz THY (1) Tekrara düşmek (1) Telefon merkezi (1) Terzi kendi söküğünü dikemez (1) Tevhid (1) Total sütunu (3) Toyota tarzı üretim (1) Tüm yönleriyle (1) Uyku evreleri (1) Üçkağıt ekonomisi (1) Üretim optimizasyonu (1) Ürünlerimiz kendi imalatımızdır (1) Üzerime vazife olmayan işlere karışmam (1) varsayım (1) Varsayım anlatımı (1) Walkman (1) Yardım etmek (1) Yasa ile devlet ile şaka olmaz (1) Yatacak yeri olmayan kasaplar (1) Yazmaktaki amacımız nedir? (1) Yeni düzen (1) Yeni düzen ekleme planı (2) Yeni eklenen grup düzeni anlatımı (1) Yeni grup düzeni eklendi (1) Yeni grup düzeni kullanımı (1) Yeni parametre Sıra düzeni (1) Yeni yeni kapıların açılması (1) Yeni yöntem (1) Yoktan vareden Kûn feyekûn (3) Yumurta hesabı (1) Zebra ispinozu (1) Zonguldak/Tuncay Albayrak (1)
Copyright ©2018 Tüm hakları saklıdır. Blog SAYISAL OYUNLAR tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Yayınlarımızı bağlantı linki ile paylaşıp kullanabilirsiniz. Y.N.